{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte 2020

Senast uppdaterad: 2020-04-07

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte hölls den 28 Mars 2020 via zoom-länk, men det gavs även möjlighet att delta fysiskt på Hotell Ekoxen i Linköping.

Innan årsmötet öppnades presenterade stiftelsens ordförande Johnny Ludvigsson Thomas Magnusson och DiOS – Diabetesorganisationen i Sverige. Ett samarbete mellan Barndiabetesfonden och DiOS har inletts, där DiOS fortsatt kommer att använda Barndiabetesfonden som sin forskningsorganisation och rekommendera sina medlemmar och supporters att stödja Barndiabetesfonden. Barndiabetesfonden kommer i sin tur att garantera att dessa gåvor kommer forskningen till godo.
 
Riksföreningens verksamhetsberättelse lästes upp av generalsekreterare Åsa Soelberg, och Riksföreningens ordförande Morten Falch läste upp revisionsberättelsen som var utan anmärkning.  
 
Det hade kommit ett förslag från styrelsen om justering av stadgarna för Barndiabetesfondens Riksförening. Ändringen innebär att Riksföreningen ges större möjlighet att både sprida information och öka kunskapen om typ 1 diabetes, samt att ge stöd till drabbade barn och ungdomar och deras familjer. Förslaget diskuterades och godkändes av samtliga närvarande. Både styrelsen och årsmötet ställer sig positiva till förändringen och du kan läsa mer om de nya stadgarna här   
 
Ett extra årsmöte kommer att hållas måndag 4 Maj, klockan 17.00 med anledning av stadgeändringen som kräver beslut på två av varandra följande årsmöten. Det finns inga andra frågor på vårt extra årsmöte än den som avser stadgarna. Av hänsyn till  covid-19 kommer det extra årsmötet att hållas via Zoom-länk.

Anmälan till årsmötet skall vara Barndiabetesfondens kansli tillhanda den 29 april 2020, skicka anmälan till kansli@barndiabetesfonden.se eller ring 013-10 56 90.

×
  • {{ node.Name }}