MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Västmanland

Senast uppdaterad: 2018-06-19

Barndiabetesfondens Lokalförening Västmanland har som syfte att samla in pengar till forskning om typ 1 diabetes hos barn och ungdomar. Lokalföreningens uppgift är också att vara en samlande verksamhet för att verka för att information om typ 1 diabetes delas och sprids.

Årsmöte Västerås 2022

Datum, tid och plats meddelas senare via mejl till medlemmar.

Se vad som händer i Barndiabetesfondens Lokalförening Västmanland!

 

Kontakta oss:


Elina Starhagen

Ordförande

Skicka e-post
Telefon: 070-243 80 47

 

Mer kontaktuppgifter 

×
  • {{ node.Name }}