MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Välkommen till Barndiabetesfondens Lokalförening Gävleborg

I Gävleborg finns ca 230 barn och ungdomar med typ 1-diabetes.

Vår Lokalförening bildades hösten 2014 på initiativ av föräldrar till barn med  typ 1-diabetes som önskar arbeta för en god sak. Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes bland barn och ungdomar.

Barndiabetesfondens Lokalförening Gävleborg vill också fungera som ett stöd för barn, föräldrar och anhöriga som på något sätt lever med diabetes i vardagen. Alla är välkomna att vända sig till oss för att träffa andra i samma situation.

Årsmöte Gävleborg 2022

Datum, tid och plats meddelas senare via mejl till medlemmar.

Se vad som händer i Barndiabetesfondens Lokalförening Gävleborg!


Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar!

×
  • {{ node.Name }}