{{ node.Name }} {{ node.Name }}

VAB vid utbildning av skolpersonal: ”Äntligen ser vi ljuset i tunneln”

Senast uppdaterad: 2023-06-15

VAB-utredningen föreslår att föräldrar till barn med typ 1-diabetes ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i skolan. Utredningen föreslår ett ikraftträdande den 1 januari, 2024.– Äntligen ser vi ljuset i tunneln, säger Barndiabetesfondens Karolina Janson, som tidigare fått rätt i förvaltningsrätten mot Försäkringskassan.

2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över reglerna för tillfällig föräldrapenning. En del av uppdraget bestod av att lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola och fritidshem, om egenvård för barn med kronisk sjukdom.

Slutbetänkandet i den så kallade ”VAB-utredningen” (SOU 2022:31) överlämnades sommaren 2022 till dåvarande regerings statsråd, Ardalan Shakarabi.

Utredningen föreslår ett ikraftträdande den 1 januari 2024.

– Om förslagen går igenom så kommer det innebära stora lättnader för föräldrar att kunna vara med i förskola och skola för att utbilda personalen om den egenvård som typ 1-diabetes kräver, säger Karolina Janson, projektledare på Barndiabetesfonden.

– Det är många, såväl privatpersoner som politiker, som genom åren försökt få till stånd en förändring av nuvarande regelverk. Äntligen ser vi ljuset i tunneln, säger hon. 

 

Före år 2015 kunde föräldrar med läkarintyg ta ut tillfällig föräldrapenning, så kallad VAB, så länge som det ansågs behövas i samband med att ett barn insjuknade i typ 1-diabetes, samt när nya resurser och annan ansvarig skolpersonal behövde utbildas.

2015 gjorde Försäkringskassan en ny bedömning efter två rättsliga prövningar i kammarrätten, där det fastslogs att sjukdomen ska vara den direkta anledningen till att man avstår att arbeta. 

– Det innebär att det sedan 2015 har varit mycket svårt för föräldrar till barn med typ 1-diabetes att få tillfällig föräldrapenning för att utbilda personal i skolan. Föräldrar har istället tvingats ta semester eller tjänstledigt, säger Karolina Janson.

Själv nekades Karolina VAB när hennes dotter insjuknade i typ 1-diabetes 2015, för att utbilda skolpersonal. Men hon överklagade och fick till slut rätt efter domstolsbeslut i förvaltningsrätten 2016. 

– De allra flesta får avslag från Försäkringskassan, och det är inte många som orkar dra det vidare till förvaltningsrätten som vi gjorde. Men det har tyvärr inte inneburit att det har blivit enklare för andra.

– Nu hoppas vi att regeringen går på VAB-utredningens linje och inför de nya föreslagna reglerna, så att föräldrar till barn med typ 1-diabetes får rätt till tillfällig föräldrapenning när de utbildar personal i förskola och skola, säger Karolina Janson.

Bruno Lundgren
Redaktör/skribent, Tidningsmakarna
 Skicka e-post till Bruno

Bruno är skribent och redaktör för contentbyrån Tidningsmakarna som sedan 2022 hjälper till att skriva artiklar för Barndiabetesfonden och tidningen Sticket.

×
  • {{ node.Name }}