Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Detta ska du tänka på om du blir smittad av Coronaviruset

Då smittspridningen är så pass stor finns det en risk att du blir smittad av Coronaviruset. Lever du med typ 1 diabetes finns det en ökad oro inför viruset, men Johnny Ludvigsson förklarar i denna artikel att det oftast inte är värre än en vanlig förkylning. Detta är något du kan tänka på om du blir smittad av Corona, influensa eller förkylning.

Innehåll

Vad är Coronaviruset?
Vad är symtomen?
Hur smittar COVID-19?
Hur minskar jag risken att bli smittad?
Vad gör jag om jag som har Typ 1 diabetes blir sjuk på grund av Coronavirus
Tillgången av insulin och hjälpmedel
Allmänna riktlinjer
Se när Johnny Ludvigsson svarar på frågor live på Facebook

Vad är Coronaviruset? 

Coronavirus hör till en familj av virus som orsakar luftvägsinfektion. Den infektion som nu spridit sig har fått namnet COVID-19.
Tillbaks till början>>

Vad är symtomen?

De flesta smittade, särskilt barn och yngre vuxna får antingen inga symtom alls eller förkylningssymtom. En del får mer uttalade förkylningssymtom med feber, hosta, och för framförallt äldre människor (över 70 års ålder) ökar risken för åtföljande lunginflammation. Detta gäller också personer med nedsatt immunförsvar ex de som står på cancerbehandling kortison, eller sådana som har nedsatt lungfunktion.
Tillbaks till början>>

Hur smittar COVID-19?

Smittan sprids via direktkontakt eller via droppar från någon som nyser eller hostar.
Tillbaks till början>>

Hur minskar jag risken att bli smittad?

Följ Folkhälsomyndighetrens råd. Det viktigaste är att ha god handhygien, hålla visst avstånd till andra människor. Personer som är sjuka med luftvägssymtom får hålla sig hemma till dess de varit friska 2 dagar. Å andra sidan: Det är inte alls någon katastrof om yngre människor faktiskt smittas. Det viktiga är att smittan inte förs över till gamla människor eller människor med nedsatt immunförsvar.

Personer som har Typ 1 diabetes som är rimligt välbehandlad (HbA1c lägre än 80) har ingen ökad risk att få  COVID-19, och det gäller särskilt barn och unga som i allmänhet antingen inte blir sjuka alls eller får lindriga symtom, med eller utan diabetes.
Tillbaks till början>>

Vad gör jag om jag som har Typ 1 diabetes blir sjuk på grund av Coronavirus

Du beter dig på samma sätt som du hade fått någon annan luftvägsinfektion eller influensa.

  • - Förutom vanliga åtgärder som kanske gäller stanna hemma, vila, ev ta febernedsättande medel ( Alvedon, Panodil), näsdroppar om så behövs, så gäller att var aktiv när det gäller att behandla din diabetes.

  • - Vid infektioner får man räkna med att höja insulindoserna. Detta gäller särskilt vid feber. För den som haft diabetes mer än 3-4 år och inte kan producera eget insulin längre så gäller i grova drag den tumregel man använt i decennier: ca 25% ökning av insulindosen för varje grads temperaturstegring! Men givetvis är detta individuellt och man får följa effekten.

  • - De som bara haft diabetes något år och tar mycket små doser (total dygsndos mindre än 0.5 Enheter/kg kroppsvikt och dygn) behöver ofta höja sina doser proportionerligt ännu mer.

  • - Var aktiv med snabbinsulin. Ge extradoser, om du är osäker på hur mycket du vågar höja basinsulinet (det långverkande). Har du pump kan du sannolikt tillfälligt höja basdosen 25%.

  • - Följ ditt blodsocker med sensor. Har du inte sensor så bör du ta blodsocker gärna 7-8 ggr per dygn. Kontrollera även om du fått ketoner, särskilt om blodsockret stigit uppåt 15 mmol/l. Om blodsockret ligger för högt så behöver du mer insulin. Använd korrigeringsdoser men var medveten om att insulinbehovet är större vid infektion och ordinarie korrigeringsdoser kanske inte räcker. Som vanligt gäller dock: Ge hels inte korrigeringsdoser oftare än med 2 timmars mellanrum, utan invänta effekten.

  • - Har du ketoner så behövs dels mer insulin, dels vätska och kolhydrater. Det kan passa att dricka lite söt saft, juice, äta glass, banan etc. Har du feber behövs mer vätska och det kan betyda någon liter mer än vanligt för skolbarn och uppåt, beroende på feber, svettning etc.

  • - Försök att äta. Är det svårt så se i varje fall till att du får kolhydrater som nämnts ovan.

  • - Skulle du vid denna infektion, såväl som alla andra infektioner, inte anse att du klarar av situationen så ring ditt diabetesteam eller den klinik du hör till. Åk inte bara in utan förvarning i varje fall inte om du tror att du har Coronavirus. Man har sannolikt speciella regler för hur coronavirus-smittade ska tas emot.

  • - Du behöver absolut inte få panik. Coronavirus är inget märkvärdigare än många andra infektioner!

Sen hoppas vi att både coronavirusepidemin och inte minst coronavirushysterin snart har gått över!
Tillbaks till början>>

Tillgången av insulin och hjälpmedel

Läkemedelsföretagen rapporterar att Covid-19 inte påverkar deras nuvarande tillverknings- eller distributionsfunktioner. Vissa leverantörer har dock meddelat att det kan ske förseningar i leverans på grund av ett ökat antal ordrar under de senaste veckorna. Detta är dock inte ett långsiktigt problem då det enbart beror på förseningar i leveranskedjan.

För att säkerställa en jämlik tillgång till läkemedel så får apoteken inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Detta är ett beslut från regeringen som gäller från och med 1 april.

För uppdaterad information kring tillgång av insulin och hjälpmedel besök respektive företag:

Tillbaks till början>>

Allmänna riktlinjer

Vilka är symtomen på covid-19?
De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra riktlinjer och förhållningssätt utifrån vad läget kräver.

 För dig som har frågor om viruset rekommenderar vi att du kontaktar 113 13 eller vid sjukdomssymtom 1177, samt att du inte uppsöker sjukhus innan kontakt med 1177.
Tillbaks till början>>

×
  • {{ node.Name }}