{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Generalsekreteraren har ordet

Åsa Soelberg är generalsekreterare för Barndiabetesfonden sedan februari 2019. Åsa har en lång erfarenhet från arbete inom och med ideella organisationer.

Forskning och kamratstöd – så besegrar vi typ 1-diabetes tillsammans

Trots ett svårt år med lägre insamling lyckades Barndiabetesfonden dela ut nära 20 miljoner kronor till forskningen. I år hoppas vi få in ännu mer stöd till forskningen och kampen mot typ 1-diabetes. Ett spännande projekt att se fram emot är ”Kamratstödet”, som kommer att erbjudas gratis till alla ungdomar med sjukdomen. Tillsammans ska vi besegra typ 1-diabetes. 

Åsa Soelberg är generalsekreterare för Barndiabetesfonden sedan februari 2019.

År 2022 präglades av kriget i Ukraina, energikris och försämrad privatekonomi för många hushåll – vilket påverkade vår insamling till forskningen negativt. Men trots det så kunde vi dela ut nära 20 miljoner kronor i forskningsanslag! Det gör mig stolt att vara en del av Barndiabetesfonden, som är en sådan viktig aktör för diabetesforskningen. Vår vision, att vi tillsammans ska besegra typ 1-diabetes, är i allra högsta grad levande. Forskningen kring typ 1-diabetes i Sverige är i världsklass. De gåvor som kommer in till Barndiabetesfonden går till olika forskningsområden, för att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes. Här följer ett axplock.

Vi stöttar forskning med målet att förebygga typ 1-diabetes. Vi stöttar forskningsprojekt som bedrivs för att stoppa virus som tros ligga bakom utvecklingen av typ 1-diabetes, som undersöker vätskeblåsors eventuella roll i sjukdomsförloppet, och studier som försöker ta reda på om tarmbakterier kan användas för att förebygga sjukdomen.

Vi stöttar forskning med målet att bota typ 1-diabetes. I årets projekt undersöker forskarna bland annat om stamceller kan användas för att bota typ 1-diabetes, om förstörelsen av de insulinproducerande cellerna kan motverkas med nya läkemedel, och om zebrafiskar kan spela en roll i att utveckla ett botemedel.

Vi stöttar forskning med målet att lindra typ 1-diabetes. Målet med några av dessa projekt är bland annat att undersöka om vaccin kan användas för att bevara egen insulinproduktion, om aminosyran GABA kan användas för att skydda och nybilda insulinproducerande celler, samt om behandlingen vid typ 1-diabetes kan förbättras med hjälp av enkäter.

Vårt övergripande mål är att öka insamlingen till all forskning kring typ 1-diabetes – och det gör vi genom att öka kunskapen om sjukdomen och genom att vara ett stöd till drabbade och deras familjer. Det gör vi bland annat genom att erbjuda våra medlemmar att kostnadsfritt kunna ställa frågor per mejl eller telefon till vår diabetessjuksköterska, Eva. Ett annat projekt som ligger mig nära om hjärtat är vårt ”kamratstöd”, som vi håller på att utveckla. Förra året fick vi finansiering från Postkodsstiftelsen, som också tycker att detta projekt är värt att satsa på. Kamratstödet kommer erbjudas gratis till alla ungdomar med typ 1-diabetes. 

”Typ 1-diabetes är en tuff, obotlig och livshotande sjukdom, som innebär ständig beredskap, dag som natt.”

Som generalsekreterare träffar jag många barn, ungdomar och familjer som lever med typ 1-diabetes. Det är en tuff, obotlig och livshotande sjukdom, som innebär ständig beredskap, dag som natt. Att drabbas av typ 1-diabetes innebär att livet aldrig mer blir detsamma. Därför vill vi utveckla ett kamratstöd. Vi vill koppla samman unga personer som lever med typ 1-diabetes. Ungdomar ska kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra, ta del av andras berättelser, och erbjudas ett forum att ge och få stöd, råd och tips. Stödet ska underlätta egenvården och livet med typ 1-diabetes, och komplettera vården som erbjuds på sjukhus. Forskning har visat att sociala nätverk, som ett kamratstöd, är viktigt. Genom nätverket kommer vi även erbjuda utbildningar, träffar och informera om aktuell forskning. Exakt hur kamratstödet kommer att se ut och fungera kommer vi att arbeta fram under våren – tillsammans med användarna.

För tillsammans ska vi besegra typ 1-diabetes.

Det här är en artikel från Sticket 2023 nr 1.

Vill du få hem tidningen Sticket till din brevlåda? Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan.

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}