{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Generalsekreteraren har ordet

Senast uppdaterad: 2022-11-18

Åsa Soelberg är generalsekreterare för Barndiabetesfonden sedan februari 2019. Åsa har lång erfarenhet från arbete inom och med ideella organisationer.

Vårt arbete viktigare än någonsin
– att öka kunskapen om typ 1-diabetes!

En rapport från det Nationella Diabetesregistret har precis publicerats och vi ser en ökning av antalet drabbade barn under 2021.
Vi ser också att fler små barn som diagnosticeras med typ 1-diabetes har ketoacidos, syraförgiftning, vilket kan vara ett livshotande tillstånd. Att allt fler barn kommer in senare till sjukvården tror vi är en effekt av den låga kunskapen som råder om typ 1-diabetes i samhället.

Åsa Soelberg är generalsekreterare för Barndiabetesfonden sedan februari 2019.

Riksföreningens uppdrag är att stödja Stiftelsen Barndiabetesfonden genom att öka insamlingen till den livsviktiga forskningen men också att öka stödet till drabbade samt öka kunskapen om typ 1-diabetes hos allmänhet, vård och skola.
Den senaste statistiken visar en ökning av antalet drabbade barn 2021. Det innebär att vårt arbete att ge stöd till drabbade samt öka kunskapen om typ 1-diabetes blir allt viktigare. I väntan på ett botemedel måste vi se till att alla som drabbas av sjukdomen får vård i tid och vi måste underlätta i livet med sjukdomen.

Som medlem stödjer du Riksföreningens viktiga arbete. Kom ihåg att alla kan vara medlemmar hos oss – släktingar, vänner, grannar och kollegor... Vi heter Barndiabetesfonden men glöm inte att vi kämpar för ALLA som lever med typ 1-diabetes, barn och vuxna.


Under 2023 arbetar vi med ett flertal projekt för att öka stödet och kunskapen:

• DIN LOKALFÖRENING – ett medlemskap i Riksföreningen innebär att du blir del av en lokalförening där du får en plats för gemenskap och engagemang. Det viktigaste för många familjer är att få möjligheten att träffa och möta andra drabbade familjer och dela erfarenheter, få stöd och genomföra aktiviteter.

• RAPPORTEN OM typ 1-diabetes – vi gör en ny rapport om typ 1-diabetes där vi vill undersöka välmåendet hos unga med typ 1-diabetes. Med hjälp av undersökningen kan vi utveckla vårt stöd till drabbade unga och få värdefulla insikter till vårt Kamratstödsprojekt. Den kommer också att ligga till grund för såväl vårt viktiga påverkansarbete för att förbättra vardagen för barn och unga med typ 1-diabetes, som att öka kunskapen om sjukdomen hos allmänhet och skola. Har du ett barn som är mellan 10-18 år så tipsa gärna om att fylla i den digitala enkäten som man kommer åt genom att skanna QR-koden på sid 6 i tidningen Sticket nr 2-23.

• KAMRATSTÖD – med stöd från Postkodstiftelsen bygger vi ett digitalt kamratstöd för ungdomar. Syftet är att koppla samman unga personer som lever med typ 1-diabetes. Ungdomar ska kunna dela erfarenhet och kunskap som bara den som själv lever med sjukdomen besitter. Forskning visar att sociala nätverk som ett kamratstöd är viktigt för att komplettera sjukvården för en förbättrad vård. Att vården för unga med typ 1-diabetes behöver förbättras är också något som belyses i senaste rapporten från Nationella diabetesregistret. Kamratstödet kommer lanseras som en app i oktober i år.

• FÖRÄLDRAUTBILDNING – i höst erbjuder vi våra medlemmar en digital föräldrautbildning som drivs av Liselott Adsjö, KBT-terapeut inom anhörigterapi. Kursen har fokus på det hållbara föräldraskapet för föräldrar till barn och tonåringar med typ 1-diabetes och består av sex tillfällen. Läs mer om kursen och anmälan på sid 7 i tidningen Sticket nr 2-23.

• BARNDIABETESFONDENS RÅD- och stödlinje – du som är medlem hos oss och lever med eller nära någon med typ 1-diabetes kan ringa till vår diabetessköterska Eva om du har frågor om typ 1-diabetes. Många som ringer är anhöriga som vill ha råd i hur man kan stötta elever, barn, barnbarn och familjer som lever med sjukdomen. Eva svarar i telefonen på onsdagar kl 17.00–20.00. Alla typer av frågor är välkomna!

• FADDERVERKSAMHET – genom vår fadderverksamhet kan du både ge och få stöd i vardagen med typ 1-diabetes. Få möjlighet att prata med någon som är i samma situation. Läs mer om hur du kommer i kontakt med en fadder, eller om du kanske själv vill bli fadder, på barndiabetesfonden.se/fadderprojekt/

• STICKET – i vår medlemstidning och i vårt digitala nyhetsbrev får du ta del av nyheter inom forskning och hjälpmedel, få tips, råd och inspiration i livet med typ 1-diabetes.


Genom ett medlemskap hjälper du oss att bli en starkare röst för alla med typ 1-diabetes. Tänk om alla 58 000 personer som har typ 1-diabetes i Sverige skulle vara medlemmar hos oss. Vilken skillnad vi skulle kunna göra! Då skulle vi verkligen kunna öka insamlingen till forskningen, öka kunskapen om sjukdomen samt se till att alla som vill och behöver får stöd i livet med typ 1-diabetes! Hjälp oss att värva fler medlemmar i din närhet.


Tack för ditt stöd!


Det här är en artikel från Sticket 2023 nr 2
.

Vill du få hem tidningen Sticket till din brevlåda? Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan.

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6

Person 7

Person 8

Person 9

Person 10

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}