{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Om ICA Stiftelsen

Sedan september 2019 stödjer ICA Stiftelsen Barndiabetesfonden. ICA Stiftelsen har bildats för att förstärka det samhällsengagemang som alltid har varit en viktig del av ICA. Men också för att lyfta ICAs samhällsengagemang till nästa nivå.

Vi vill fortsätta bidra till att göra positiv skillnad i samhället och skapa möjligheter att stötta samhällsviktiga projekt.

Vi tror på allas rätt till ett hälsosamt liv, allas lika värde och allas rätt till lika möjligheter. Genom att adressera aktuella samhällsutmaningar är ICA Stiftelsen med och skapar förutsättningar för att förändra i grunden. Några av våra viktigaste uppgifter är att bidra till nya beteenden och attityder, öppna oprövade vägar, inspirera och engagera fler att bidra i det arbetet.

Därför samarbetar vi med dem som har bäst kompetens och verktyg att ta itu med de utmaningarna och förändra och förbättra samhället. Vi stödjer också dem som på olika sätt bidrar till ökad mångfald och integration i samhället och som aktivt arbetar med att motverka utanförskap.

Och på samma sätt som vi tror på allas lika möjligheter, tror vi på samarbete – ju fler vi är som bidrar till positiv förändring, desto snabbare når vi den.

Läs mer på icastiftelsen.se
Läs mer om Barndiabetesfonden och ICA Stiftelsens samarbete
Pressrelease 1 | Pressrelease 2

Text och bild är från ICA Stiftelsens webbplats.

×
  • {{ node.Name }}