MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser

Senast uppdaterad: 2023-06-26

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige: the Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes, öppet för forskare i Norden, och Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige.

2023 års Johnny Ludvigsson-pristagare är Heikki Hyöty, Tammerfors och Virginia Stone, Stockholm.

Läs mer om pristagarna här

Pristagarna utsågs efter en bedömning av en priskommitté bestående av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och de senaste tre pristagarna i respektive kategori.

Årets pristagare kungjordes i samband med Johnny Ludvigssons födelsedag den 16 oktober.


Här kan du se en lista över samtliga pristagare.

×
  • {{ node.Name }}