{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Insulinbehandling – pump eller penna?

Senast uppdaterad: 2021-01-26

Insulinet injiceras med insulinpennor (sprutor som ser ut som pennor) eller insulinpump, men tyvärr inte via munnen eftersom insulinet bryts ner i magsäcken. Den vanligaste behandlingen är insulinsprutor men två av tre barn med typ 1-diabetes i Sverige har insulinpump och antalet ökar.

Pump

Pumpen levererar en basaldos dygnet runt av snabbverkande insulin och extra bolusinsulin ges vid måltider med hjälp av knapptryck på pumpen. Pumpbehandling efterliknar den friska kroppens produktion mer än pennbehandling. Det finns olika typer av pumpar – med slang eller utan slang. Med en slangpump fästes pumpnålen med ett plåster på magen, rumpan eller benet och nålen byts cirka var tredje dag hemma.

Det finns också pumpar som är slanglösa och klistras direkt på kroppen, till exempel på armen eller magen. Då byts hela pumpen var tredje dag. På mycket små barn används insulinpump från början då denna kan injicera mycket små doser insulin och där pennbehandling inte fungerar.

Penna

Pennor är egentligen sprutor som ser ut som pennor. De kan se lite olika ut och vara för engångsbruk eller flergångsbruk där insulinampullen byts när den tagit slut. Nålen kallas pennkanyl och byts vid varje injektion. Magen, rumpan och låren är bra ställen att ge insulinet på och stället där insulinet ges ska flyttas runt. Om insulinet ges på samma ställe hela tiden bildas det ”bullar” i underhuden där inte insulinet tas upp lika bra och blodsockret kan bli svängande.

Pump eller penna?

Det kan upplevas enklare med pumpbehandling än med pennor, eftersom basinsulintillförseln är förprogrammerad och det är lätt att tillföra mer insulin vid måltider och för korrektion utan stick. Bolusdosens storlek bestäms fortfarande på samma sätt som med pennbehandling och pumpen ska bäras på kroppen dygnet runt. Olika delar av pumpen, som nål och eventuell slang, ska bytas flera gånger i veckan. Det kan bli stopp i pumpslangen eller nålen kan hoppa ur med insulinbrist till följd, så insulinpennor måste alltid finnas till hands även för pumpanvändare. Fördelen med pennor kan vara att man inte bär ”en sak” direkt på kroppen dygnet runt, vilket många upplever som en frihet. Det viktiga är att använda det alternativ som känns bäst för barnet och det liv man lever. Alla är olika med olika behov. Det är viktigt att även yngre barn får vara med och bestämma om de föredrar pump eller penna.

Blodsockermätare

Alla med typ 1-diabetes behöver en blodsockermätare. Dessa finns av olika slag och skilda märken. Läs mer om olika blodsockermätare här.

Se när Hans Jönsson pratar om nya hjälpmedel för typ 1-diabetes under 2021

×
  • {{ node.Name }}