Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Blodsockermätare – ett viktigt hjälpmedel

Alla med typ 1-diabetes behöver en blodsockermätare. Dessa finns av olika slag och skilda märken. Våra landsting har köpt in olika mätare vilket innebär att utbudet kan variera i olika landsdelar. Låt barnet vara med och bestämma typ av mätare. Det forskas hela tiden på nya metoder för att mäta blodsocker, till exempel att mäta i andra kroppsvätskor än blod.

Det viktigaste hjälpmedlet är de dagliga glukosvärdena som antingen mäts med stick i fingret eller avläsning av en kontinuerlig glukosmätare. Det behövs många värden varje dag, före och efter maten, före och efter träning och innan barnet sover. Målet är att glukosvärdet ska vara 4–6 mmol/l före maten och inte stiga till mer än 8 mmol/l två timmar efter maten. Med de kontinuerliga glukosmätarna CGM/FGM kan du få ett medelglukosvärde bakåt för olika långa perioder. Ett bra mål att ha koll på är att medelglukosvärdet de senaste 14 dagarna ska vara under 8 mmol/l. Om medelglukosvärdet är högre betyder det att det saknas insulin någon period på dygnet. Ta hjälp av glukosvärdena före och efter maten och under natten för att se vad som behöver ändras i behandlingen. Det kanske behövs en höjd basinsulindos med penna eller pump? Eller behöver en eller flera kolhydratkvoter ändras?

Kapillär blodsockermätare (stick i fingret)

Alla med typ 1-diabetes börjar mäta sitt blodsocker med en kapillär blodsockermätare. En sådan mätare ska alltid finnas till hands. Den mäter det mest korrekta blodsockervärdet eftersom den mäter direkt i blodet. Ett blodprov tas genom ett litet stick i fingret. Bloddroppen placeras i mätaren och ger ett blodsockervärde som mäts i sorten millimol per lite (mmol/l).

Continous Glucose Monitoring (CGM)

Innebär kontinuerlig mätning av vävnadssocker. Det sker med hjälp av en tunn tråd (glukossensor) som förs in i underhudsfettet. Den byts var 5–14 dag beroende på typ av mätare. De flesta CGM-system kan larma när glukosvärdet avviker nedåt eller uppåt från gränser som du själv angett. Flera kan skicka det aktuella värdet till en vuxens mobil, så kallad följarfunktion. Det kan kännas tryggt att kunna följa barnets glukosvärde och vara ett stöd för personalen på förskolan, men det kan också vara stressande att hela tiden ha ett glukosvärde att ta ställning till, även när du inte just då har direkt ansvar för barnets diabetes.

Flash Glucose Monitoring (FGM)

En vanlig variant av CGM, också bland vuxna, är FGM som inte larmar, utan sensorn skannas av med hjälp av en avläsare genom kläderna så ofta du vill. Både CGM och varianten FGM ger ett aktuellt glukosvärde, visar en kurva hur nivåerna legat senaste timmarna och anger med en pil om glukosvärdet är sjunkande eller stigande. Sammantaget ger CGM betydligt mera information om glukosnivåerna än kapillära prover som hjälp att styra diabetesbehandlingen. En ökande andel av unga med typ 1-diabetes i Sverige använder modern diabetesteknik i sin behandling.


Om glukos

1. Blodsocker eller blodglukos, det värde som mäts med stick i fingret.

2. Vävnadssocker eller vävnadsglukos, det värde som mäts i underhudsfettet.

3. Glukosvärde, samlat begrepp för mätning av blodglukos och vävnadglukos.

Se när Hans Jönsson pratar om nya hjälpmedel för typ 1-diabetes under 2021

×
  • {{ node.Name }}