{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Blodsockermätare – ett viktigt hjälpmedel

Senast uppdaterad: 2021-02-18

Alla med typ 1-diabetes behöver en blodsockermätare. Dessa finns av olika slag och skilda märken. Våra landsting har köpt in olika mätare vilket innebär att utbudet kan variera i olika landsdelar. Det forskas hela tiden på nya metoder för att mäta blodsocker, till exempel att mäta i andra kroppsvätskor än blod.

Det viktigaste hjälpmedlet är de dagliga glukosvärdena som antingen mäts med stick i fingret eller avläsning av en kontinuerlig glukosmätare. Det behövs många värden varje dag - när man vaknar, före och efter maten, före och efter träning och innan man sover. Målet för barn är att glukosvärdet ska vara 4–6 mmol/L före maten och inte stiga till mer än 8 mmol/L två timmar efter maten. Med de kontinuerliga glukosmätarna rtCGM och isCGM kan du få ett medelglukosvärde bakåt för olika långa perioder. Ett bra mål att ha koll på är att medelglukosvärdet de senaste 14 dagarna ska vara under 8 mmol/L. Om medelglukosvärdet är högre betyder det att det saknas insulin någon period på dygnet. Ta hjälp av glukosvärdena före och efter maten och under natten för att se vad som behöver ändras i behandlingen. Det kanske behövs en höjd basinsulindos med penna eller pump? Eller behöver en eller flera kolhydratkvoter ändras?

Kapillär blodsockermätare (stick i fingret)

Alla med typ 1-diabetes börjar mäta sitt blodsocker med en kapillär blodsockermätare. En sådan mätare ska alltid finnas till hands. Den mäter glukosvärdet direkt i blodet. Ett blodprov tas genom ett litet stick i fingret. Bloddroppen placeras i mätaren och ger ett blodsockervärde som mäts i sorten millimol per liter (mmol/L).

Real time Continous Glucose Monitoring (rtCGM)

Innebär kontinuerlig mätning av glukos som mäts i vävnadsvätskan mellan fettcellerna. Det sker med hjälp av en tunn fibertråd (glukossensor) som förs in några millimeter under huden. Den byts var 5–14 dag beroende på typ av mätare. De flesta rtCGM-system kan larma när glukosvärdet avviker nedåt eller uppåt från gränser som du själv angett eller som är förbestämda. Glukosvärdet skickas automatiskt till avläsaren eller app i telefon. Flera kan skicka det aktuella värdet till en annan persons mobil, så kallad följarfunktion. Det kan kännas tryggt att kunna följa glukosvärdet som anhörig eller tex. användas som ett stöd för personal på förskola.

Intermittent scanning Continous Glucose Monitoring (isCGM)

En annan variant är isCGM som finns både med och utan larm, där sensorn skannas av med hjälp av en avläsare eller mobil genom kläderna så ofta du vill. Både rtCGM och varianten isCGM ger ett aktuellt glukosvärde, visar en kurva hur nivåerna legat senaste timmarna och anger med en pil om glukosvärdet är sjunkande eller stigande. Sammantaget ger isCGM samt rtCGM betydligt mera information om glukosnivåerna än kapillära prover som hjälp att styra diabetesbehandlingen. En ökande andel av personer med typ 1-diabetes i Sverige använder modern diabetesteknik i sin behandling.


Om glukos

1. Blodsocker eller blodglukos, det värde som mäts med stick i fingret.

2. Vävnadssocker eller vävnadsglukos, det värde som mäts i vävnadsvätskan mellan fettcellerna.

3. Glukosvärde, samlat begrepp för mätning av blodglukos och vävnadglukos.

Se när Hans Jönsson pratar om nya hjälpmedel för typ 1-diabetes under 2021

×
  • {{ node.Name }}