{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Insulinpumpar för behandling av typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Slang eller slanglös? På armen eller på magen? Det finns många frågor att tänka på när du ska välja insulinpump. Här hittar du en översikt av vanliga insulinpumpar för både barn och vuxna.

Insulinpumpen ger en basaldos dygnet runt av snabbverkande insulin och extra bolusinsulin ges vid måltider med hjälp av knapptryck på pumpen, via en PDM (handenhet) eller via mobiltelefonen. Det finns också automatiska pumpar som kan styra själva hur mycket insulin som ska ges. Genom algoritmer lär de sig och anpassar sig efter dina behov.

Det finns olika typer av pumpar – med slang eller utan slang. Med en slangpump fästes pumpnålen med ett plåster på magen, rumpan eller benet och nålen byts cirka var tredje dag hemma. Det finns också pumpar som är slanglösa och klistras direkt på kroppen, till exempel på armen eller magen. Då byts hela pumpen var tredje dag.

*Rådgör alltid med din diabetessköterska när du väljer hjälpmedel för att få reda på vilka hjälpmedel som finns tillgängliga i din region.

Läs om några av de vanligaste insulinpumparna

 MiniMed 780G

 mylife YpsoPump

 Omnipod DASH

 Tandem t:slim X2

 Wellion MICRO-PUMP

Det här innehållet är sponsrat av företagen som finns med i översikten. 

MiniMed 780G

MiniMed™ 780G-systemet hjälper dig att få bättre behandlingsresultat med mindre ansträngning. Systemet förutser ditt insulinbehov, justerar basaldoseringen automatiskt, korrigerar höga värden och förhindrar låga värden. MiniMed™ 780G är den enda pumpen på marknaden som doserar både basaldoser och autokorrektioner upp till var 5:e minut, ex. vid missade bolusdoser eller när kolhydratuppskattningen inte varit exakt. Infusionsset och sensor byts en gång i veckan. Systemet är både uppdaterings- och uppgraderingsbart och har följarfunktion för upp till 5 anhöriga. MiniMed™ 780G-systemet  kan hjälpa dig att uppnå behandlingsmålen på tid i målområdet över 80% och HbA1c  under 53 mmol/mol.

 Jämför pumpar här

YpsoPump

Insulinpumpen mylife YpsoPump kan användas i ett adaptivt automatiskt insulindoseringssystem, som anpassar sig efter dina behov, i kombination med appen mylife CamAPS FX.* Automatiserad justering av insulindoseringen baserat på glukosvärden från ditt Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) system för att förebygga låga och höga glukosvärden. Anpassad hantering av diabetesbehandling med fritt valda glukosmål. Ge en bolus även i offentlig miljö med fullständig diskretion tack vare smarttelefonkopplingen. Med förfyllda ampuller får man ett snabbt och bekvämt ampullbyte. 

 Jämför pumpar här

Omnipod DASH

Omnipod DASH är en enkel, diskret och flexibel slanglös insulinpump som består av 2 delar. Poden är vattentät och kan användas av personer i alla åldrar, även vid bad/dusch och andra aktiviteter utan att den behöver kopplas loss- det ger stor frihet samtidigt som insulin kan tillföras kontinuerligt utan avbrott. Poden har automatisk kanylsättning och kan sättas på alla ställen du kan ta ditt insulin, vilket gör den enkel och flexibel. PDMen liknar en mobiltelefon och kan därför göra det lättare att diskret ta insulin i olika situationer.

 Jämför pumpar här

Det här innehållet är sponsrat av företagen som finns med i översikten. 

Tandem t:slim X2

Insulinpumpen Tandem t:slim X2™ samarbetar med både Dexcom G7 och Dexcom G6 CGM och är ett kalibreringsfritt* system som utvecklats för att förenkla din vardag och hjälpa dig att må bättre. Genom att systemet förutser din glukosnivå och automatiskt anpassar insulindoseringen får du bättre kontroll över din diabetesbehandling och mer tid över till annat. För att täcka in olika användares behov finns insulinpumpen med två typer av mjukvara, som skiljer sig åt i funktioner och möjligheter.

*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för att fatta behandlingsbeslut. 

 Jämför pumpar här

Wellion MICRO-PUMP

Wellion MICRO-PUMP är en slanglös insulinpump som kan fästs direkt på kroppen. Pumpen har en liten, platt och diskret design. Att slippa slang ger en mer bekväm pumpbehandling med en större känsla av frihet.  Pumpen har en handenhet (PDA) som ger dig full koll på din behandling. Den har en integrerad blodsockermätare och matbiblotek (bra hjälp för att ha reda på kolhydrater).

Pump och PDA varar i 4 år och har uppladdningsbara batterier – det gör pumpen till ett miljövänligt alternativt. På pumpen finns en snabbolusknapp som gör att du aldrig missar en bolus även om PDA inte är i närheten. Den senaste tekniken i Wellion® MICRO-PUMP möjliggör exakt insulindosering. Pumpen har också ett smart bolusråd som ger en optimal behandling. Inget insulin kasseras då reservoaren endast fylls med den mängd insulin som går åt under 3 dagar. Wellion MICRO-PUMP – smart, flexibel och hållbar.

 Jämför pumpar här

Det här innehållet är sponsrat av företagen som finns med i översikten. 

Är ditt företag intresserat av att visa upp era produkter?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs Barndiabetesfondens integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}