{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Sensorer för glukosmätning vid typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2022-10-11

Alla med typ 1-diabetes behöver en blodsockermätare. Dessa finns olika typer och märken. Våra landsting har köpt in olika mätare vilket innebär att utbudet kan variera i olika landsdelar. Här kan du läsa om några av de vanligaste blodsockermätarna.

rtCGM (Real Time Continous Glucose Monitoring)

CGM innebär kontinuerlig mätning av vävnadssocker. Det sker med hjälp av en tunn tråd (glukossensor) som förs in i underhudsfettet. Den byts var 5–14 dag beroende på typ av mätare. Ett rtCGM-system kan larma när glukosvärdet avviker nedåt eller uppåt från gränser som du själv angett. Flera kan skicka det aktuella värdet till en ”följares” mobil, t ex till en förälders mobil. Det kan kännas tryggt att det är andra som också har koll på ditt blodsocker.

isCGM (Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring)

En variant av CGM, är isCGM som inte larmar, utan sensorn skannas av med hjälp av en avläsare genom kläderna så ofta du vill. Både rtCGM och varianten isCGM ger ett aktuellt glukosvärde, visar en kurva hur nivåerna legat senaste timmarna och anger med en pil om glukosvärdet är sjunkande eller stigande. Sammantaget ger en CGM betydligt mera information om glukosnivåerna än kapillära prover som hjälp att styra diabetesbehandlingen. 

*Rådgör alltid med din diabetessköterska när du väljer hjälpmedel för att få reda på vilka hjälpmedel som finns tillgängliga i din region.

Läs om några av de vanligaste glukossensorerna

 Dexcom G7

 Dexcom G6

 FreeStyle Libre 3

 Simplera™ CGM

 

 

Det här innehållet är sponsrat av företagen som finns med i översikten. 

Dexcom G7

 

Dexcom G7 är en allt-i-ett sensor som automatiskt skickar dina glukosvärden till din mobiltelefon och smartklocka så att du med en snabb blick kan se var du är och var du är på väg- utan fingerstick, skanning eller kalibrering. Dexcom G7 har ett antal varningar som kan individanpassas för just dig och ditt liv. Få hjälp att undvika låga och höga värden genom att agera i tid och när det behövs. Du har tre olika placeringsställen för sensorn och 12 timmars extra flextid så att du enkelt kan välja när du ska byta sensorn. Dexcom G7 och också mindre än 30 minuters uppvärmningstid. Jämför med Dexcom G6 är Dexcom G7 60 procent mindre. Den nya förbättrade appen ger dig insikter och förståelse för bättre diabeteskontroll. Nu också med Time-in-Range direkt i appen.

 

 Jämför sensorer här

Dexcom G6

Dexcom G6 är ett system att lita på med hög mätnoggrannhet i alla glukosområden. Smarta varningar ger en ökad trygghet. Du kan individanpassa dessa för att undvika höga och låga värden samt möjlighet att repetera dessa för extra säkerhet. 0 fingerstick = 0 kalibreringar men möjlighet till kalibrering finns. Du får dina värden direkt i telefonen utan någon aktiv handling. Följarfunktion där du kan ha separata och individanpassa varningar med möjlighet till fördröjning av larm.

 Jämför sensorer här

FreeStyle Libre 3

FreeStyle Libre 3 systemet för kontinuerlig glukosövervakning. Vårt nyaste och mest tekniskt avancerade system, utformat för att passa din livsstil. Värden överförs till din smarttelefon minut för minut, så att du vet när ditt glukos börjar bli lågt och du kan agera snabbare för att undvika lågt glukos. Världens minsta, tunnaste, och mest diskreta sensor. Glukosvärden uppdateras varje minut på din smarttelefon – få svar tidigare och agera snabbare för att undvika lågt glukos. Oöverträffad noggrannhet upp till 14 dagar, särskilt i det lägre glukosintervallet.

 Jämför sensorer här

 


Simplera CGM

Simplera™ är en tunn, smidig allt-i-ett-sensor som enkelt kan appliceras på under 10 sekunder och hjälper dig att i god tid få reda på om du är på väg åt låga eller höga värden. Sensorn skickar dina glukosvärden och varningar till din mobil var 5:e minut, utan att behöva scannas. Kräver inga fingerstick . Simplera™ har även en följarfunktion för upp till 5 anhöriga som kan se aktuellt glukosvärde, glukoskurva och varningar vid höga och låga värden. Simplera™ kan användas tillsammans med InPen™ smart insulinpenna och bildar då ett system som loggar insulindoser, håller koll på ditt aktiva insulin, hjälper dig beräkna rätt dos och påminner dig vid missade doser.

 Jämför sensorer här

Det här innehållet är sponsrat av företagen som finns med i översikten. 

Är ditt företag intresserat av att visa upp era produkter?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs Barndiabetesfondens integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}