{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskning som bedrivs för att bota typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes blir allt vanligare. Sjukdomen är livshotande, och trots intensiv tung daglig behandling drabbas många barn och unga av allvarliga komplikationer. Ingen botas. Det enda som kan ändra på detta är forskning.

Transplantation och regenerering av insulinproducerande celler

Det finns förhoppningar att stamceller (icke specialiserade celler) ska kunna utvecklas till insulinproducerande celler som ska kunna användas för transplantation. I Uppsala finns ett nordiskt centrum för sådan forskning som syftar till att bota typ 1-diabetes genom att transplantera celler från de Langerhanska öarna.

Det finns även försök för att rädda insulinproducerande celler genom att behandla med så kallade mesenkymala stamceller. Ytterligare försök görs genom att behandla nyinsjuknade barn med en viss sorts antibiotika, vilket kombineras med vila för de insulinproducerande cellerna och ett visst sätt att äta.

Projekt inom transplantation av insulinproducerande celler som stöttas av Barndiabetesfonden

 Läs mer om Per-Ola vill bota typ 1-diabetes med stamceller

Immunterapi

Vårt immunsystem skyddar oss mot bakterier, virus och främmande celler. Vid typ 1-diabetes så förstör det egna immunförsvaret de insulinproducerande cellerna i kroppen. Immunterapi syftar till att stänga av den dödliga attacken mot de insulinproducerande cellerna som orsakar typ 1-diabetes. Det finns många intressanta studier för att stoppa den autoimmuna attacken.

Projekt inom immunterapi som stöttas av Barndiabetesfonden

 Läs mer om Olle som forskar för att bota typ 1-diabetes med en kombinationsbehandling.

 Läs mer om Daniel som vill bota typ 1-diabetes med GABA-tabletter.


Vår vision är att besegra typ 1-diabetes till 2040

Barndiabetesfonden bildades specifikt för att kunna ge bättre ekonomiska resurser till forskning kring diabetes hos barn, ungdom och vuxna. Detta har gett ett uttalat fokus på forskning kring typ 1-diabetes, och Barndiabetesfonden är idag den största bidragsgivaren i Sverige på det området. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och unga. Vår vision är att hitta ett botemedel till 2040.

För att göra det måste vi försöka reda ut vad det är som orsakar sjukdomen samt finna metoder som kan leda till ett botemedel. Det har gjorts många försök att stoppa förstörelsen av de insulinproducerande cellerna före och direkt efter sjukdomsdebut, men hittills har inget försök varit effektivt nog eller tillräckligt oskadligt för att användas på patienter i praktiken. Det pågår fortsatt många intressanta studier inom dessa områden som du kan läsa mer om här.

Läs artiklar om forskningsprojekt för att bota

 • Han vill bota typ 1-diabetes med stamceller

  Per-Ola Carlsson är professor i typ 1-diabetes vid Uppsala universitet. Med stöd av Barndiabetesfonden forskar han nu i att försöka bota typ 1-diabetes med hjälp av omprogrammerade stamceller, som ska ersätta de insulinproducerande cellerna.

  Läs mer →
 • Han vill bota typ 1-diabetes med hjälp av GABA-tabletter

  Daniel Espes är forskare vid Uppsala universitet. Han forskar nu med stöd av Barndiabetesfonden för att försöka bota typ 1-diabetes med hjälp av tabletter innehållande aminosyran GABA.

  Läs mer →
 • Hon vill utveckla en botande stamcellsbehandling för typ 1-diabetes

  Joey Lau Börjesson är docent vid Uppsala universitet. Med stöd av Barndiabetesfonden forskar hon för att utveckla en botande stamcellsterapi för personer med typ 1-diabetes.

  Läs mer →
 • Han vill bota typ 1-diabetes med ett nytt läkemedel

  Nils Welsh är professor vid Uppsala universitet. Han forskar för att försöka bota typ 1-diabetes genom att utveckla ett läkemedel som hindrar de insulinproducerande cellerna från att dö.

  Läs mer →
 • Vi stöttar forskning med målet att bota typ 1-diabetes

  Här får du läsa mer om de botande forskningsprojekten som drivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2023. I årets projekt undersöker forskarna bland annat om stamceller kan användas för att bota typ 1-diabetes, om förstörelsen av de insulinproducerande cellerna kan motverkas med nya läkemedel, och om zebrafiskar kan spela en roll i att utveckla ett botemedel.

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}