Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vad händer vid obalanserat blodsocker?

Friska har nästan alltid en blodsockernivå på 3,5 -7 mmol/l och där borde blodsockernivån oftast ligga även för den som har typ 1 diabetes.


Lågt blodsocker, hypoglykemi

Om insulindosen råkar bli alltför hög, eller ex. en måltid blivit för liten, så blir sockerkoncentrationen i blodet för låg. Det skulle leda till energibrist i hjärnan, som blir rädd och med stress-signaler (hormoner och nervsignaler) beordrar produktion av socker. Detta leder till s.k. känning d.v.s. obehagliga symtom med darrighet, hungerkänslor, irritation, blekhet, svettningar, hjärtklappning, svårt att tänka klart. Skulle sockerkoncentrationen gå ner för lågt kan det leda till kramper och medvetslöshet, s.k. insulinchock. Barn och ungdomar dör inte (om inte någon av misstag skulle spruta insulin i detta läge!), men för vuxna med typ 1 diabetes, som haft sjukdomen i många år kan hypoglykemi ibland bli livsfarligt.


Högt blodsocker, hyperglykemi

Om patienten fått för lite insulin leder det i först hand till för mycket socker i blodet med symptom som ökade urinmängder, ökad törst, ökad trötthet, svårt att tänka klart. Uttalad insulinbrist kan leda till syrabildning och diabeteskoma. När insulinbristen bli uttalad kan inte kroppens fett förbrännas helt utan det bildas syror, som ex. aceton. Detta leder inte bara till acetondoft, utan symtom som aptitlöshet, illamående, efterhand kräkningar, ont i magen, och skulle syrabildningen öka hjälper inte ökad djupandning att hålla pH-värdet utan pH sjunker. När pH sjunkit från normalt ca 7,40 neråt 7,10 så börjar patienten bli omtöcknad, och neråt 7,05 eller 7,00 blir patienten medvetslös, s.k. diabeteskoma, vilket är ett livshotande tillstånd.


Allvarliga komplikationer hotar på sikt

Om blodsockerkoncentrationen ofta är för hög så skadar det blodkärl och nerver. Detta kan leda till mycket allvarliga komplikationer på sikt ex. att njurarna slutar att fungera (njurinsufficiens), att näthinnan skadas vilket i värsta fall kan ge blindhet, att kranskärlen i hjärtat blir för trånga, vilket kan ge hjärtinfarkt, eller att nervernas funktion avtar med nedsatt känsel och ev. smärtor som följd. Typ 1 diabetes är en farlig sjukdom som således fortfarande leder till allvarliga komplikationer och ibland till att patienter dör redan i ung vuxen ålder. I genomsnitt leder Typ 1 diabetes därför fortfarande till förkortade livslängd (enl. studie Lancet 2018 12-18 års förkortad livslängd).

 

Sidansvarig

Johnny Ludvigsson
Senior professor och överläkare
Ordförande i stiftelsen Barndiabetesfonden

×
  • {{ node.Name }}