{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Konsten att balansera blodsocker

Senast uppdaterad: 2017-12-06

Blodsockret hos en person med typ 1-diabetes blir ofta högre och lägre än normalt eftersom den manuella tillförseln av insulin inte är lika exakt och smart som kroppens egen insulinproduktion.

Det innebär att blodsockret behöver mätas flera gånger under dagen för att kunna parera för höga eller för låga blodsockervärden. Om blodsockret blir för högt eller för lågt innebär det både akuta och långsiktiga komplikationer. Många olika faktorer påverkar att blodsockret går upp eller ner, till exempel tillväxtperiod, mat, infektioner, stress och fysisk aktivitet. Vid fysisk aktivitet går det åt extra mycket energi och risken att få lågt blodsocker ökar.

Vid lågt blodsocker behövs akut behandling:

– Ge personen druvsocker eller söt saft/dryck.

– Stoppa aldrig in något i munnen på en person som är medvetslös.

– Om personen har tappat medvetandet – ring ambulans och lägg personen i framstupa sidoläge.

– Ge aldrig personen insulin.

Vad händer vid obalanserat blodsocker?

Friska personer har nästan alltid en blodsockernivå på 3,5 -7 mmol/l och där borde blodsockernivån oftast ligga även för den som har typ 1-diabetes. Men blodsockret hos en person med typ 1-diabetes blir ofta högre och lägre än normalt eftersom den manuella tillförseln av insulin inte är lika exakt och smart som kroppens egen insulinproduktion.

Lågt blodsocker, hypoglykemi

Om insulindosen råkar bli allt för hög, så blir sockerkoncentrationen i blodet för låg. När blodsockret sjunker bara något under det normala området blir hjärnan påverkad. Förmågan att vara koncentrerad, tänka klart och kunna lösa problem minskar. Hjärnan skickar då signaler främst till levern att producera eget socker. Som biverkan till dessa signaler upplevs en så kallad känning vilket ofta innebär hjärtklappning, darrighet, blekhet och kallsvettning.

Skulle sockerkoncentrationen gå ner för lågt kan det leda till kramper och medvetslöshet, så kallad. insulinchock. Barn och ungdomar dör inte (om inte någon av misstag skulle spruta insulin i detta läge!), men för vuxna med typ 1-diabetes, som haft sjukdomen i många år kan hypoglykemi ibland bli livsfarligt. OBS: Lågt blodsocker behandlas med druvsocker eller söt dryck. Vid medvetslöshet ring 112.

Högt blodsocker, hyperglykemi

Om insulindosen blir alltför låg leder det i först hand till för mycket socker i blodet med symptom som ökade urinmängder, ökad törst, ökad trötthet, svårt att tänka klart. Insulinbrist kan även leda till syrabildning och diabeteskoma.

När insulinbristen bli uttalad kan inte kroppens fett förbrännas helt utan det bildas syror, som till exempel aceton. Detta leder inte bara till acetondoft, utan symtom som aptitlöshet, illamående, ont i magen och kanske kräkningar. Allvarlig hyperglykemi kan leda till medvetslös, så kallad diabeteskoma, vilket är ett livshotande tillstånd.

×
  • {{ node.Name }}