{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vetenskapliga rådet fördelar forskningsanslagen

Senast uppdaterad: 2023-03-07

Det är det Vetenskapliga rådet som bestämmer vart Barndiabetesfondens forskningsanslag hamnar. "Vår uppgift är att bedöma ansökningarna vetenskapligt", säger ordförande Dan Holmberg, professor vid avdelningen för autoimmunitet på Lunds universitet.

Varje år granskar Barndiabetesfondens vetenskapliga råd inkomna ansökningar, för att Barndiabetesfondens insamlade medel ska hamna i rätt händer.

– Vår roll är att värdera ansökningarna vetenskapligt. Vi är tillsatta för att ha expertis från olika fält, från grundforskning till kliniska projekt, säger Dan Holmberg.

Vetenskapliga rådet värderar och rankar ansökningarna utifrån de instruktioner de har från Barndiabetesfondens styrelse.

– Vi tittar på relevansen för projekten, i vilken utsträckning de har ett värde för patienterna. Sedan är det styrelsen som tar besluten.

Vetenskapliga rådet består för närvarande av sex ordinarie ledamöter med förankring i olika svenska universitet och med hög vetenskaplig kompetens inom de forskningsområden Barndiabetesfonden stödjer.

Hur undviker man då att rådet blir jävigt och inte endast tilldelar sig själva anslag?

– Det är naturligtvis en fråga som alltid dyker upp. Personerna som har den kunskap som Vetenskapliga rådet efterfrågar är inte jättemånga. Så många medlemmar söker också själva. Men vi har väldigt tydliga rutiner för hur det hanteras. Vi gör som andra forskningsråd. Man måste anmäla jäv, säger Dan Holmberg.

Det innebär i praktiken att ledamöterna inte är med i bedömningen av projekt där man själv är inblandad. Eller om man till exempel har en tidigare doktorand som söker.

– Föreligger jäv deltar man inte i det aktuella bedömningsarbetet. På sammanträden får man lämna rummet och deltar inte i den diskussionen.

Dan Holmberg är ordförande för Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd. Foto: Privat.

Dan Holmberg är inne på sitt sjätte år som ledamot i Vetenskapliga rådet. Det är den tid en ledamot normalt sett deltar i rådet. Han kliver av sin post i vår då Johnny Ludvigsson-priserna delas ut. De två priserna i Johnny Ludvigssons namn tilldelas framstående barndiabetesforskare i Sverige och övriga Norden. Pristagarna utses av Vetenskapliga rådet tillsammans med tidigare pristagare. Dan Holmberg menar att Vetenskapliga rådet har en bred och bra sammansättning av ledamöter, där man har olika infallsvinklar på typ 1-diabetes.

– Vi kan ha olika ingångsvärden och olika åsikter i början, men det slutar oftast med att vi kommer väl överens. Därför fungerar Vetenskapliga rådet väldigt bra.

Bruno Lundgren

Det här är en artikel från Sticket 2023 nr 1.

Vill du få hem tidningen Sticket till din brevlåda? Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan.

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6

Person 7

Person 8

Person 9

Person 10

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}