{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Förbättringar kring tekniska hjälpmedel och läkemedel under 2020

Senast uppdaterad: 2020-02-27

Under 2020 sker en hel del förbättringar avseende tekniska hjälpmedel och läkemedel för oss med typ 1 diabetes. Tills forskningen löst gåtan och funnit ett botemedel är det naturligtvis av vikt att livet underlättas så långt det är möjligt. Det finns fler nyheter att se fram emot, men här är vad som bekräftats vara på gång.

Control-IQ

Under 2020 kommer Rubin Medical att lansera Tandem t:slim X2 Control-IQ i Sverige. Det är en hybrid av ett så kallat closed loop-system. Closed loop innebär att en insulinpump och en CGM(1) (sensorbaserad glukosmätare) kopplas samman med en algoritm. Hybrid innebär att systemet ger basalen själv men bolus ger patienten manuellt.

Efter att Medtronic 67OG introducerades i Sverige hösten 2018 är detta det andra hybridsystemet på marknaden.t:slim är en interoperabel insulinpump, vilket innebär att den är tänkt att kunna fungera med olika typer av sensorer. I Sverige kommer Control-IQ användas med Dexcom G6 eller senare version. Dessa system gör oerhört mycket för diabetesbehandlingen. De minskar tiden spenderad i hypoglykemi och hyperglykemi och ökar tiden spenderad mellan 4–10 mmol/L, vilket minskar risken för senkomplikationer. Control-IQ är CE-märkt från 14 års ålder.

Libre 2

Abbott har precis lanserat Libre 2 i Sverige. Libre 2 är fortsatt en så kallad FGM(5), (även isCGM(2)), som inte likt en CGM(1) skickar vidare värden automatiskt utan man skannar för att se ett värde. Den största nyheten med Libre 2 är att den har blåtandsteknologi och larmfunktion. Larmet kan justeras i mobilen med de olika alternativ som finns där för ljud och vibrering.

Larmet ger inget glukosvärde, utan ger en varning om hypo- eller hyperglykemi, lågt eller högt blodsocker, och att man bör skanna sensorn. Larmfunktionen går att stänga av helt. Libre 2 är en ny avläsare samt nya sensorer, avläsaren kommer lite efter och har även den en larmfunktion. Om det larmar för hypo- eller hyperglykemi och du inte agerar kommer larmet ljuda var femte minut tills åtgärd är gjord och blodsockret är över 3,9 mmol/L. Larmet fungerar även i LibreLink Up, appen som finns för följare. Libre 1 kommer även den finnas kvar parallellt.

Baqsimi

Eli Lilly´s Baqsimi, nasal glucagon (”nässpray”), godkändes den 17 oktober 2019 av EMA3, EU´s läkemedelsmyndighet och senare även av EU. Idag finns Glucagon i en spruta, som liknar kroppseget glukagon som är ett glukoshöjande hormon. Det verkar genom att påverka frisättning av leverglykogen, som utsöndras som glukos i blodet.

Glucagon kan vara livräddande och Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes rekommenderar att alla familjer med barn med typ 1 diabetes skall ha tillgång till glucagon. Baqsimi är hittills godkänt för barn över 4 år, studier på mindre barn saknas. Idag vet vi inte om Baqsimi kommer finnas inom subventionen, men det kommer med all sannolikhet finnas tillgängligt i Sverige under 2020.

Omnipod DASH

DASH är en ny PDM(4) (handenhet) från Omnipod som är en låst Androidenhet. Den ser ut som en telefon och har en touchskärm men den kan endast användas som just PDM4. Podden kommunicerar med DASH via blåtand. DASH har ingen integrering
av CGM(1)/FGM(5).

DASH finns tillgänglig i Sverige första halvåret 2020, nuvarande system finns fortsatt kvar likväl men det startas inte upp nya användare av den versionen. Ny podd, det innebär att tidigare poddar inte fungerar med DASH.

Eli Lilly URLi

Eli Lilly har lämnat ansökan till EMA(3) för sitt Ultra Rapid Lispro måltidsinsulin, URLi, och godkännande tros komma första kvartalet 2020. När det finns tillgängligt i Sverige är oklart, men sannolikt första halvåret 2020. URLi är ett snabbare insulin är Humalog (också från Eli Lilly). URLi innehåller två komponenter för att göra absorptionen snabbare: treprostinil (en prostacyklinanalog) och natriumcitrat.

I den största studien, som fortfarande pågår, jämförde man med Humalog, och URLi nådde 50 % av Tmax (maximal effekt) 10 minuter snabbare. Durationen är ungefär den samma som för Humalog men den avtar lite snabbare, ”svansen” blir kortare. URLi är gällande tillslag i paritet med FIAsp från Novo Nordisk. URLi ser ut att möjligen kunna vara något snabbare till maximal effekt men för att bedöma detta behövs en större, oberoende jämförandestudie. Rekrytering för studier på barn under 18 år pågår, resultat beräknas vara klart i mitten av 2021.

Fotnot

1) CGM = Continuous Glucose Monitoring (kontinuerlig glukosmätning via sensor)
2) isCGM4 = intermittently scanned Glucose Monitoring (skannas för att se värde)
3) EMA = European Medicines Agency (EUs Läkemedelsmyndighet)
4) PDM = Personal Diabetes Management (handenhet)
5) FGM = Flash Glucose Monitoring (skannas för att se värde)

Hjälpte denna artikel dig?

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6

Person 7

Person 8

Person 9

Person 10

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

Hans Jönsson
Vetenskaplig diabetesskribent
 Skicka e-post till Hans

Hans arbetar med att skriva populärvetenskapliga texter om tekniska hjälpmedel, kost och påverkansfrågor kopplat till typ 1-diabetes. Han skriver även artiklar för medlemstidningen Sticket, föreläser och arbetar som konsult.

×
  • {{ node.Name }}