{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Tekniska hjälpmedel att se fram emot 2021

Senast uppdaterad: 2021-03-01

Efter en mycket snabb teknisk utveckling gällande hjälpmedel för oss med typ 1-diabetes under flera år så verkar farten ha mattats något. Inte stannat av helt naturligtvis, flera företag intygar att pandemin är orsaken till detta.

Dock finns flera produkter att se fram emot 2021, som underlättar livet med typ 1-diabetes utan att vara ett botemedel. Här är delar av vad vi kan förvänta oss, både bekräftade och obekräftade uppgifter.

Omnipod 5

Omnipod 5 bygger på DASH-plattformen och använder likadana podar plus en PDM eller app med samma användargränssnitt. Omnipod 5 kommer kunna styras enbart från en app i mobilen. Det sistnämnda innebär bland annat att man inte måste ha med sig en PDM (Personal Diabetes Management, handenhet) om man inte använder iOS – appen finns initialt endast för Android men kommer för iOS.

Från start är den kompatibel med Dexcom G6 och något senare även med Freestyle Libre. Det är ett så kallat avancerat hybrid closed loop-system, som innebär att man själv ger bolus medan algoritmen själv justerar basalen och även lär sig efterhand utifrån tidigare insulinbehov. Man kan ställa det målvärde systemet skall eftersträva mellan ca 6,1-8,3 mmol/L. Den första studien som gjorts utanför klinik publicerades i december 2020. 36 personer från 6 till 70 år använde Omnipod 5 i fjorton dagar, och resultatet varierade beroende på målvärde som sattes men Time In Range (här 3,9-10 mmol/L) låg omkring 70 %, lite högre måluppfyllelse hos barn1,2. Omnipod 5 lanseras i USA under första halvan av 2021 och Nordic Infucare hoppas på lansering i Sverige så snart CE-märkningen är på plats.

Dexcom G7

Dexcom har släppt de första bilderna på G7 och den blir onekligen mindre i storleken. Nyheter är bland annat att sensorn och sändaren integreras, det betyder att hela produkten kasseras och lämnas till återvinning. Det ryktas om en längre sensortid om 14-15 dagar men detta är inte bekräftat ännu, dock krävs fortsatt inga kalibreringar. Storleken blir mycket mindre, enligt uppgift en minskning om 70 %, se jämförandebild mellan G6 och G73. Det har även ryktats om att G7 blir den första som är kompatibel direkt med exempelvis en smart klocka, utan att behöva gå via en mobil. Ett fall framåt om så är fallet. Lansering tros ske i USA första halvåret, i Europa förhoppningsvis andra halvåret men ej bekräftat.

Dexcoms globala vd Kevin Sayer öppnade nyligen i ett föredrag för investerare upp för att kunna erbjuda olika versioner av G7 – exempelvis möjligtvis en för personer med typ 1-diabetes och kanske en förenklad version för de med typ 2-diabetes som inte är insulinbehandlade. Applikatorn och sättandet av sensorn sägs bli ytterligare förenklat. G7 ryktas även stödja DIY, Do It Yourself, för de som använder så kallade open source-system och själva med detaljerade manualer sätter ihop ett system av befintliga produkter. Det finns inte någon information om MARD, det vanligaste använda måttet för mätnoggrannhet4. Här ett första kort klipp där man ser sensorn5.

Freestyle Libre 3

Abbott har inte bekräftat lanseringsdatum för sin tredje version av Freestyle Libre, men rykten gör gällande att den kommer senare under 2021. Även denna sensor har krympt i storlek från Libre 1 och Libre 2, vars sensorer har samma storlek, och Libre 3 är ca 70 % mindre än de två tidigare generationerna. Det här minskar naturligtvis negativ miljöpåverkan. Den största nyheten består i att Libre 3 inte är en så kallad isCGM likt Libre 1 och 2, där man med Libre 1 skannar själv och i Libre 2 får enklare larm utan att se värden förrän man skannar sensorn: Libre 3 är en rtCGM med kontinuerliga värden, dvs en mer traditionell CGM. Detta med fördelen att minutavläsning består, de flesta av konkurrenterna ger värden var femte minut. Priset sägs vara detsamma vilket torde innebära en enkel lansering då väl Sverige blir aktuellt. Bilden här kommer från Abbotts pressrelease och visar Libre 3 i jämförelse med två amerikanska pennies6. MARD är 9,2 %.

Novo Nordisk smarta insulinpennor

I slutet av 2018 fann jag själv att de nya, smarta insulinpennor från Novo Nordisk som talats om fanns inom förmånen hos TLV i Sverige. Jag blev strax därefter en av de första att få en sådan i Sverige, men bara en kort tid senare efter den officiella lanseringen i början av 2019 återkallades de med anledning av att det noterats ett fel i dosminnet. De har sedan lyst med sin frånvaro, men rykten gör gällande att de kommer under 2021. Det är två till antalet, NovoPen 6 och NovoPen Echo Plus. Skillnaderna är att du med NovoPen 6 max kan ge 60 enheter och med Echo Plus 30 enheter, den senare har dock möjligheten att ge halva enheter vilket inte NovoPen 6 har.

Tanken med de smarta pennorna är kompatibilitet med en app där drömmen för många är att ha allt på ett ställe: både statistik över tagna doser och värden från en glukossensor, och gärna annan information såsom aktivt insulin i kroppen. Lite i linje med den data insulinpumparna genererar. Majoriteten av alla i världen med typ 1-diabetes har sprutor så marknaden är gigantisk, jag har många gånger ifrågasatt utvecklingen inom detta område då samtidigt utvecklingen inom insulinpumpar tagit stora kliv framåt. Jag skrev om detta för två år sedan i samband med att jag fick fatt i en penna själv, då NovoPen 6 och NovoPen Echo Plus väl återlanseras antarjag att det har tillkommit ny information och nya funktioner7.

Andra aktörer med smarta pennor

 Medtronic köpte amerikanska Companion sommaren 2020, köpesumman okänd. Companion saluförde den smarta pennan InPen, som var kompatibel med flera insulin och de hade en egen app. Vad som sker är oklart men Medtronic har naturligtvis tankar med uppköpet och avsikten är knappast att låta produkten falla i glömska8.
 Eli Lilly hade pennor med minnesfunktion för många år sedan, HumaPen Memoir, men de försvann från marknaden. Det har ryktats om att även de avser lansera nya, smarta pennor och ryktena stärks utan att ännu vara bekräftade. 2021 sägs vara året då de väl lanseras, återstår att se3.
 Bigfoot Biomedical är ett nytt företag som startades av idel entreprenörer och tunga namn inom diabetesvärlden, bland annat Jeffrey Brewer som var tidigare president och vd för JDRF. Bigfoot köpte insulinpumpstillverkaren Asante´s pump och utvecklar två system: dels ett eget closed loop-system men de är ensamma om att även använda tekniken och parallellt utveckla en smart penna, Bigfoot Unity. Systemet använder Freestyle Libre och Abbott har även investerat stort i Bigfoot. Företaget lämnade en ansökan i mitten av 2020 till amerikanska FDA, USA’s läkemedels- och livsmedelsmyndighet, så produkten bör vara nära lansering9.

Baqsimi

Baqsimi från Eli Lilly, nasal glucagon som ser ut och fungerar ungefär som en nässpray, finns sedan en tid i Sverige och är förskrivningsbar10. Den finns inte ännu inom förmånen dock, ansökan är lämnad till Tandvårds- och läkemedelsfömånsverket, TLV, av Lilly i Sverige. Utgången av detta är oklart vid tidpunkt för denna artikel.

Lyumjev

Eli Lilly’s snabbverkande insulin Lyumjev (Liumjev i USA) skulle funnits i Sverige under 2020, oklart vad som skett eller inte skett. Nu bekräftar Lilly dock att ansökan är lämnad till TLV och förhoppningen är att det finns inom förmånen i olika beredningsformer under 2021.

Tandem t:connect app

Tandem lämnade i slutet av 2020 en ansökan till FDA i USA för utökad funktionalitet med en app för mobilen, t:connect. Det här möjliggör bolus via en mobiltelefon, och om det går enligt plan blir detta första appen för smarta mobiler med denna funktionaliteten. Det finns inga bekräftade uppgifter om lansering i Sverige eller Norden3.

Tandem t:sport

Det har florerat uppgifter om denna nya insulinpump från Tandem en tid och de sägs lämna ansökan nu i början av året till FDA i USA, för Europa finns ännu inga uppgifter. Det spännande med denna insulinpump är att den mycket mindre än t:slim X2, ungefär hälften av storleken, och saknar display. Den ryktas komma med två olika typer av Tandems egna infusionsset, en kortare slang eller en mer traditionell längre version. Man nyttjar mobilen för att hantera insulindosering men lite senare sägs det komma en handenhet dock3. Bilden här är alltså i allra högsta grad en prototyp. För svensk eller nordisk del finns inga bekräftade uppgifter vid tidpunkten för denna artikel.

Tidepool

Tidepool är ett ideellt företag som tagit fram en interoperabel app och ansökan är lämnad till FDA i USA i dec 2020. Det är en app för iOS som är tänkt att kunna koppla samman CGM och insulinpump oavsett märke, sprunget ur DIY-världen. De vill erbjuda patienten flexibilitet att kunna koppla samman produkter från olika tillverkare, fantastiskt kreativt11. Om och i sådana fall när den kommer till Sverige är oklart.

Det här är en artikel från Sticket 2021 nr 1.

Vill du få hem tidningen Sticket till din brevlåda? Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan.

Hjälpte denna artikel dig?

Hans Jönsson
Vetenskaplig diabetesskribent
 Skicka e-post till Hans

Hans arbetar med att skriva populärvetenskapliga texter om tekniska hjälpmedel, kost och påverkansfrågor kopplat till typ 1-diabetes. Han skriver även artiklar för medlemstidningen Sticket, föreläser och arbetar som konsult.

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6

Person 7

Person 8

Person 9

Person 10

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}