{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Nytt analyssystem ska förenkla egenvården för diabetespatienter

Senast uppdaterad: 2021-05-18

Med hjälp av ett nyligen utvecklat analyssystem för blodsockerdata vill företaget Digital Diabetes Analytics hjälpa diabetespatienter få bättre blodsockervärden.

Digital Diabetes Analytics (DDAnalytics) grundades av entreprenören Lars Cederblad, tillsammans med läkarna och forskarna Daniel Espes och Per-Ola Carlsson 2019. Lars drabbades själv av typ 1-diabetes som 15-åring och berättar att företagets vision är att göra egenvården lättare för diabetespatienter.

– Vi erbjuder ett beslutsstöd för sjukvården, läkare och sjuksköterskor, för att göra det lättare att tolka CGM-data (Continous Glucose Monitoring), det vill säga data från kontinuerliga blodsockermätare. Det många inte förstår är att diabetesvården är en fråga om samspel mellan sjukvården och patienten. Idag har patienten ett stort eget ansvar så där tror vi att vårt analyssystem kommer vara till hjälp, både för klinik- och patientsidan, säger Lars Cederblad, vd på DDAnalytics.

Analyssystemet har skapats med hjälp av algoritmer och maskininlärning baserat på blodsockerdata från tusentals diabetespatienter. Systemet syftar till att ge vårdpersonal en bättre bild av patienters blodsockervärden och göra det lättare att skapa en bra vårdplan.

I det nya verktyget visas bland annat de 14 senaste dagarnas HbA1c. Tryck på bilden för att förstora den.

– Det system som används idag ger bara medelvärden och spridning för blodsocker, tid i målområde och några ytterligare uppgifter. I och med att vi använder maskininlärning kan vi undersöka vad som orsakar blodsockersvängningar hos enskilda patienter, och därför också ge konkreta råd för hur blodsockerkontrollen kan förbättras och blodsockersvängningar undvikas. Genom vårt system får vi fram en flerdimensionell profil där vi kan se absoluta blodsockervärden, tid i målområde, stabilitet, värden i samband med måltider, hypo- och hyperglykemier samt basaltryck. Alla delar är lika viktiga för att få en bra och balanserad blodsockerkontroll. Vi kan exempelvis titta på hur patienter svarar på måltider och i vilka fall där man behöver arbeta mer med exempelvis kolhydratsräkning och bolusdosering, säger han.

DDAnalytics utvecklar också en mobilapplikation som kommer finnas tillgänglig för patienter i slutet av maj 2021. Tim Nutley är produktutvecklare och berättar att mobilapplikationen har tagits fram för att göra det lättare för diabetespatienter att själva analysera sina blodsockerdata och förbättra blodsockerkontrollen.

Tim Nutley är produktutvecklare på DDAnalytics. Han drabbades av typ 1-diabetes som femåring.

– Jag drabbades själv av typ 1-diabetes när jag var fem år. Idag har vi sensorer där blodsockervärden kontinuerligt registreras, men åtgärderna blir ofta reaktiva för stunden vid högt eller lågt blodsocker och inte förebyggande för att mer långsiktigt förbättra blodsockerkontrollen. Appen som vi har tagit fram är väldigt användarvänlig och vi tror att den kommer vara väldigt enkel att förstå som patient. Förenklat skulle jag säga att DDAnalytics är som en assistent som hjälper på individnivå och ger en klar bild för såväl sjukvårdspersonal som patienten, kring hur diabetesläget kan förbättras. På så vis vill vi hjälpa till att förbättra och förenkla egenvården, så att patienten själv förstår vad som behöver justeras, säger han. 

Vad kan användare av appen förvänta sig att få hjälp med?

– Appen kommer inte att ge rekommendationer kring exakt hur insulindoserna ska justeras, men analysen kan exempelvis visa att ditt basinsulintryck är för högt och att det är därför du får nattliga hypoglykemier, säger Lars Cederblad.

Vad hoppas ni att ert analyssystem kunna bidra med till patienter med typ 1-diabetes?

– Systemet riktar sig till både individer med typ 1 och typ 2 diabetes som har ett CGM/FGM-system. Om man tittar på hur många av Sveriges 50 000 individer med typ 1 diabetes som har ett HbA1c under 52 mmol/mol, så är det bara cirka 30 procent. Resterande omkring 70 procent är på fel sida av målnivån. Min vision är att få åtminstone hälften av dessa att nå målnivån och därmed minska risken för diabeteskomplikationer. Idag lägger samhället ungefär en miljard svenska kronor på sensorer och den information som genereras borde kunna utnyttjas bättre. För mig var CGM en vändpunkt i livet, säger Lars Cederblad.

Efter att testversionen av appen har lanserats kommer DDAnalytics fortsätta samla in mer data för att vidareutveckla systemet. I framtiden väntar flera projekt som ska underlätta vården för diabetespatienter.

Lars Cederblad är vd på DDAnalytics.

– Vi valde att börja med mycket retrospektiva data och bara med CGM/FGM-data, men framöver kommer vi även börja analysera insulindata från både pump och smarta pennor. Vi ser analyssystemet som en brygga för att optimera för såväl sjukvårdens som patientens analyser och förbättra underlaget och kommunikationen mellan dessa. Framtidens diabetesvård ser vi som datadriven där både klinik och patient har tillgång till avancerade, genomarbetade analyser, säger Lars Cederblad.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

Stöd Barndiabetesfondens arbete mot typ 1-diabetes

Bli medlem i Barndiabetesfondens Riksförening och var med oss i jakten på ett botemedel för typ 1-diabetes. Fyll i formuläret nedan för att bli medlem nu.

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Person 2

Person 3

Person 4

Person 5

Person 6

Person 7

Person 8

Person 9

Person 10

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

Se när Daniel Espes och Per-Ola Carlsson berättar om det nya analysverktyget

×
  • {{ node.Name }}