{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Johnnys Ludvigssons ledare

Johnny Ludvigsson är Hedersordförande och grundare av Barndiabetesfonden, samt senior professor vid Linköpings universitet.

”Typ 1-diabetes ger invaliditet och dödar!” 

Alla vittnesmål om hur lätt det är att leva med typ 1-diabetes, sammanblandningen med typ 2-diabetes, leder till allmänhetens brist på engagemang för typ 1-diabetes – och till svårigheten att få stöd till forskningen. Vi måste våga vara ärliga, både om det som går bra och det som går mindre bra, menar Barndiabetesfondens grundare Johnny Ludvigsson.

Johnny Ludvigsson är senior professor i pediatrik vid Linköpings universitet, samt Barndiabetesfondens grundare och första Ordförande, nu Hedersordförande sedan 2022.

När jag i TV4 Nyhetsmorgon i december 2022, fick förmånen att kort berätta lite om diabetes, så nämnde jag att övervikt/fetma är en vanlig (om än inte den enda) orsaken till typ 2-diabetes. Med mer tid hade jag kunnat berätta att cirka 70 procent av patienterna med typ 2-diabetes, får i stort sett normalt blodsocker om de går ner cirka 15 procent i vikt. Man kan förstå att många människor då tycker att man väl får skylla sig själv om man har typ 2-diabetes, även om det inte är alls lika vanligt att tycka att människor med cancer får skylla sig själva, trots att övervikt/fetma ökar risken för 13 olika cancerformer. Människor med typ 2-diabetes behöver stöd och hjälp i stället för moraliserande, då sjukdomen är allvarlig, men oavsett detta bidrar sammanblandningen mellan typ 1- och typ 2-diabetes sannolikt till allmänhetens brist på engagemang för typ 1-diabetes, och till svårigheten att få stöd till forskningen kring typ 1-diabetes. Till detta tillkommer att behandlingen av typ 1-diabetes är allt mer framgångsrik. Fantastiskt! Glukossensorer och smarta insulinpumpar underlättar vid sidan av god information och psykologiskt stöd.

De allra flesta med typ 1-diabetes kommer få ett bra liv, ett långt liv, förhoppningsvis ett spännande och lyckligt liv med god hälsa, förutom just att hantera sin typ 1-diabetes. Samtidigt som detta ger hopp till alla som drabbas, så bidrar detta budskap sannolikt till att motivationen för att utrota typ 1-diabetes minskar, och till att minska intresset att bidra till forskning för att förebygga, bota eller åtminstone lindra diabetes hos barn, ungdomar och vuxna. Därför behövs ännu mer information. 

”Tyvärr räcker det då inte med att enbart förmedla den positiva bilden, att allt går så bra, att livet är normalt, och att allt blev så bra sedan jag fick glukossensor eller min smarta pump...”  

I sociala media sprids olika personliga vittnesmål via Barndiabetesfonden, vilket är värdefullt – särskilt då man når bredare lager av befolkningen och inte bara eller främst de som redan har typ 1-diabetes i familjen. Vi behöver nå ut brett! Olof Wretlings vinterprat i Sveriges Radio är ett utmärkt exempel på värdefull information som säkert har öppnat ögonen för väldigt många. Och om 50 000 personer med typ 1-diabetes och deras förmodade hundratusentals anhöriga och vänner också berättar, så borde det leda till ökad kunskap.

Tyvärr räcker det då inte med att enbart förmedla den positiva bilden, att allt går så bra, att livet är normalt, och att allt blev så bra sedan jag fick glukossensor eller en smart pump... utan vi måste samtidigt kunna och våga berätta om det som inte går så bra. Alla vet att cancer dödar, även om många cancerformer botas och nästan aldrig leder till förtida död. Men många, kanske de flesta, vet inte att typ 1-diabetes dödar, ibland personer i ung ålder. Komplikationer går allt oftare att förebygga, men fortfarande dör unga människor av diabeteskoma (syrabildning; ketoacidos), och det finns unga vuxna, om än inte barn, som dör av hypoglykemi (för lite socker i blodet). 

Blindhet på grund av diabetes är mycket ovanligt i Sverige, och njurskada som kräver dialys och/eller njurtransplantation blir också allt mer ovanligt. Smärtsamma nervskador är ovanligt. Amputationer på grund av typ 1-diabetes är ovanligt – medan hjärtinfarkt i tidig ålder inte är så ovanligt. Men sammantaget är det alldeles för många som drabbas. Typ 1-diabetes ger invaliditet och dödar! Det är tre gånger fler som får typ 1-diabetes som barn (0 procent botas), än som får cancer som barn (80 procent botas). Vi måste våga vara ärliga, både om det som går bra och det som går mindre bra. Då kanske vi kan få privatpersoner (både med eller utan diabetes) att bidra, äldre människor att vilja testamentera, och företag att vilja stödja Barndiabetesfonden och forskningen! 

Flera organisationer ger generöst stöd, till exempel Lions, Frimurarna, Odd Fellow, och emellanåt också många andra. Vi behöver allt stöd vi kan få! TACK till alla som bidrar till Barndiabetesfonden, och till att typ 1-diabetes utrotas!

Johnny Ludvigsson
Senior professor i pediatrik
 Skicka e-post till Johnny

Hedersordförande och grundare av Barndiabetesfonden samt professor vid Linköpings universitet.

Det här är en artikel från Sticket 2022 nr 4.

Vill du få hem tidningen Sticket till din brevlåda? Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan.

Välj medlemskap

Medlemsinformation

Vill du ha medlemstidningen Sticket?

Barndiabetesfondens integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här

×
  • {{ node.Name }}