{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vi stöttar forskning med målet att lindra typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2023-01-17

Här får du läsa mer om de lindrande forskningsprojekten som drivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2023. Målet i några av projekten är bland annat att undersöka om vaccin kan användas för att bevara egen insulinproduktion, om aminosyran GABA kan användas för att skydda och nybilda insulinproducerande celler, och om behandlingen vid typ 1-diabetes kan förbättras med hjälp av enkäter.

Innehåll

 Elucidating the etiology of Type 1 Diabetes and development of therapeutic interventions to halt or reverse the disease

 Investigating the HIF-1alpha inhibitor PX-478 as a new therapeutic agent to treat type 1 diabetes

 Innovative approaches to preserve residual insulin, especially Intra-lymphatic Autoantigen Injection

 Undersökning av bukspottkörtelns endokrina celler vid typ 1-diabetes

 En utvidgad genetisk risk score hos barn som utvecklat typ 1-diabetes, hjälp i kliniken och etiologin till sjukdomen

 Modulation of the inflammatory environment by GABA, insulin and glucose

 Frågeformulär för att mäta behandlingstillfredsställelse hos barn, tonåringar med diabetes och deras föräldrar

 Women with type 1 diabetes; the impact of adiposity and insulin sensitivity on cardiovascular health and pregnancy outcome

 Structure and function of the islet-secreted neuropeptide catestatin in islet immune homeostasis and T1D

 Identifiering av subgrupper bland barn som insjuknat i klinisk typ 1-diabetes före sju års ålder

Elucidating the etiology of Type 1 Diabetes and development of therapeutic interventions to halt or reverse the disease
Anslag: 884.600 kronor.
Olle Korsgren, Uppsala universitet

Olle försöker förstå inflammationen som uppstår i bukspottskörteln vid typ 1-diabetes. I tidigare forskning har hans forskargrupp sett tecken på att denna inflammation leder till att de insulinproducerande cellerna blir överbelastade, och att de därför förlorar sin funktion. Målet med forskningsprojektet är att hjälpa till att underlätta utvecklingen av förebyggande behandlingar för typ 1-diabetes, och att starta en läkande process i bukspottskörteln.

 

Investigating the HIF-1alpha inhibitor PX-478 as a new therapeutic agent to treat type 1 diabetes
Anslag: 663.400 kronor.
Teresa Pereira, Uppsala universitet

Teresa och hennes kollegor forskar för att ta reda på om molekylen PX-478 kan användas för att bevara egen insulinproduktion hos människor med typ 1-diabetes. I tidigare, experimentell forskning på musmodell, har molekylen visat sig ha en positiv effekt på bibehållning av insulinproducerande celler. Om resultaten visar sig lovande är förhoppningen att hitta läkemedel som efterliknar effekten av PX-478 för att förbättra behandlingen av typ 1-diabetes, och minska risken för komplikationer.

 Läs om Teresas forskning här

Foto: Anna Järpe.

Inovative approaches to preserve residual insulin, especially intralymphatic Autoantigen Therapy in Type 1 diabetes
Anslag: 552.900 kronor.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet

I det här projektet forskar Johnny för att försöka bibehålla den egna förmågan att bilda insulin hos patienter med typ 1-diabetes. Genom att injicera vaccinet GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel har man tidigare sett resultat, som visar att patienter med en viss vävnadstyp fått bevarad egen insulinproduktion. Skulle forskargruppen lyckas rädda den egna insulinproduktionen hos patienter hoppas man att det kan vara en del av ett framtida botemedel för typ 1-diabetes.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

Undersökning av bukspottkörtelns endokrina celler vid typ 1-diabetes
Anslag: 552.900 kronor.
Marcus Lundberg, Uppsala universitet

Genom att studera alfaceller som producerar det blodsockerhöjande hormonet glukagon, och deltaceller som tros påverka såväl alfaceller som insulinproducerande celler, hoppas Marcus förstå orsaken till typ 1-diabetes. Förhoppningen är att forskningsprojektet ska ge en ökad förståelse för hur sjukdomen ska kunna botas, hur blodsockerkontrollen ska kunna förenklas och hur risken för komplikationer ska kunna minskas.

En utvidgad genetisk risk score hos barn som utvecklat typ 1 diabetes, hjälp i kliniken och etiologin till sjukdomen
Anslag: 442.300 kronor.
Annelie Carlsson, Lunds universitet

Annelie och hennes kollegor undersöker alla barn som insjuknat i typ 1-diabetes i Sverige sedan 2005. Studien är en av de största i världen på barn som insjuknar i typ 1-diabetes. Genom att studera barnens ärftlighet mer i detalj försöker forskargruppen hitta kopplingar till riskfaktorer i miljön hos de som insjuknar i typ 1-diabetes. Forskargruppen studerar också risken att insjukna i andra autoimmuna sjukdomar och sena komplikationer hos dessa patienter. Syftet är att öka kunskapen om varför varje individ utvecklar typ 1-diabetes så att sjukdomen kan förhindras, och förbättra behandlingen för varje enskilt barn med mål att förhindra annan samsjuklighet.

Modulation of the inflammatory environment by GABA, insulin and glucose
Anslag: 442.300 kronor.
Bryndis Birnir, Uppsala universitet

Bryndis forskar för att förstå hur aminosyran GABA kan få insulinproducerande celler att överleva och bli fler. Genom att studera samspelet mellan GABA, insulin och glukos hoppas forskargruppen lära sig mer om hur de insulinproducerande cellerna ska kunna skyddas. Målet med forskningsprojektet är att hitta sätt att förebygga typ 1-diabetes, förbättra behandlingen eller till och med bota sjukdomen.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen