{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vi stöttar forskning med målet att bota typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2023-01-17

Här får du läsa mer om de botande forskningsprojekten som drivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2023. I årets projekt undersöker forskarna bland annat om stamceller kan användas för att bota typ 1-diabetes, om förstörelsen av de insulinproducerande cellerna kan motverkas med nya läkemedel, och om zebrafiskar kan spela en roll i att utveckla ett botemedel.

Innehåll

 Behandla och förhindra typ 1-diabetes med mesenkymala stamceller

 Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in Type 1 diabetes

 Will transplanted insulin-producing cells derived from autologous iPSC be tolerated in T1D individuals?

 Strategies to reduce intracellular adenosine as a means to achieve beta-cell survival in T1D

 Integrating transcriptomics and chemical biology for induction of new β-cells

Behandla och förhindra typ 1 diabetes med mesenkymala stamceller
Anslag: 1.990.200 kronor.
Per-Ola Carlsson, Uppsala universitet

Per-Ola forskar för att försöka bota typ 1-diabetes med hjälp av insulinproducerande celler från stamceller (mesenkymala stromaceller). Målet med forskningsprojektet är att kunna bota barn och unga med nydebuterad typ 1-diabetes, och att behandlingen i framtiden ska förebygga sjukdomen från att bryta ut hos både barn och vuxna.

 Läs om Per-Olas forskning här

Foto: John Rosencranz.

Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in Type 1 diabetes
Anslag: 1.658.500 kronor.
Daniel Espes, Uppsala universitet

Daniel och hans kollegor forskar för att återskapa insulinproducerande celler hos personer med typ 1-diabetes med hjälp av aminosyran GABA. I tidigare experimentella studier har man sett att GABA kan stimulera insulinproduktion och skydda de insulinproducerande cellerna från att angripas. Förhoppningen är det ska fungera på ett liknande sätt i människa för att behandlingen ska kunna bota personer med typ 1-diabetes.

Foto: John Rosencranz.

Will transplanted insulin-producing cells derived from autologous iPSC be tolerated in T1D individuals?
Anslag: 1.105.700 kronor.
Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet

Joey undersöker om insulinproducerande celler framtagna utifrån stamceller från människor med typ 1-diabetes, attackeras av det egna immunförsvaret. I studien forskar hon för att hitta sätt att skydda de transplanterade cellerna från att bli angripna. Om resultaten blir framgångsrika är målet att det ska hjälpa till att utveckla en botande stamcellsterapi för typ 1-diabetes.

 Läs om Joeys forskning här

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

Strategies to reduce intracellular adenosine as a means to achieve beta-cell survival in T1D
Anslag: 829.300 kronor.
Nils Welsh, Uppsala universitet

Nils och hans kollegor forskar för att se om höga halter av molekylen adenosin (som bildas vid stress), leder till att de insulinproducerande cellerna dör hos människor med typ 1-diabetes. Genom att utveckla ett läkemedel för att blockera adenosin vill man undersöka om det är möjligt att skydda de insulinproducerande cellerna. Blir projektet lyckat kan det leda till en behandlingsmetod för att bevara egen insulinproduktion hos människor med typ 1-diabetes.

 Läs om Nils forskning här

Foto: Ulf Sirborn Andersson.

Integrating transcriptomics and chemical biology for induction of new β-cells
Anslag: 221.200 kronor.
Olov Andersson, Karolinska Institutet Solna

Olov forskar för att hitta en behandling som ökar antalet insulinproducerande celler hos personer med typ 1-diabetes. Genom att studera bukspottskörteln i zebrafiskar hoppas han kunna lära sig mer om vilka läkemedel, proteiner och gener som leder till nybildning av insulinproducerande celler hos människor. Förhoppningen är forskningsprojektet ska ligga till grund för ett framtida botemedel för typ 1-diabetes.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}