{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Ge en gåva nu – ditt stöd är livsviktigt

Typ 1-diabetes är fortfarande en livshotande och obotlig sjukdom. Det kan vi aldrig acceptera. Barndiabetesfonden arbetar för en framtid utan typ 1-diabetes. När du ger en gåva hjälper du forskarna i jakten på ett botemedel.

 

 Barndiabetesfonden är den enskilt största anslagsgivaren för forskning kring typ 1-diabetes i Sverige

 Stiftelsens 90-konto försäkrar att minst 75% av alla insamlade medel går till forskning kring typ 1-diabetes

 Som månadsgivare är du med och förverkligar forskares möjligheter att skapa en framtid utan typ 1-diabetes.

 

"Stödet från Barndiabetesfonden är helt avgörande för att vi faktiskt kan driva den här kliniska studien. Jag vill tacka alla givare och hoppas att de ska känna att deras bidrag har en direkt koppling till vad vi som forskare kan erbjuda patienter med typ 1-diabetes."

- Olle Korsgren

×
  • {{ node.Name }}