{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vill du göra skillnad för alla som lever med typ 1-diabetes?

Senast uppdaterad: 2018-06-18

När du ger en gåva till Barndiabetesfonden bidrar du till arbetet med att utrota typ 1-diabetes. Med din hjälp gör vi det möjligt för alla som lever med sjukdomen att en dag kunna säga "Jag hade typ 1-diabetes".

 

 Barndiabetesfonden är den enskilt största anslagsgivaren för forskning kring typ 1-diabetes i Sverige

 Stiftelsens 90-konto försäkrar att minst 75% av alla insamlade medel går till forskning kring typ 1-diabetes

 Som månadsgivare är du med och förverkligar forskares möjligheter att skapa en framtid utan typ 1-diabetes.

 

"Stödet från Barndiabetesfonden är helt avgörande för att vi faktiskt kan driva den här kliniska studien. Jag vill tacka alla givare och hoppas att de ska känna att deras bidrag har en direkt koppling till vad vi som forskare kan erbjuda patienter med typ 1-diabetes."

- Olle Korsgren

×
  • {{ node.Name }}