{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Ansökan om forskningsanslag

Barndiabetesfonden, vars ändamål är att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar, delar årligen ut forskningsanslag efter en öppen ansökningsprocess under hösten.

Nu är ansökan om 2023 års forskningsanslag från Barndiabetesfonden öppen!

Barndiabetesfonden lägger fortsatt ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1-diabetes eftersom det är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom. Vi välkomnar därför alla ansökningar som gäller typ 1-diabetes, oavsett åldersgrupp.

Börja med att läsa anvisningarna i vår PM för ansökan om forskningsanslag, och ha dem till hands när du skriver din ansökan.

Ansökningsformulär laddar du ner här, eller så rekvireras det via e-post från Barndiabetesfondens kansli. Det är ett redigerbart pdf-formulär - du fyller i och sparar dokumentet på din egen dator. 

Vi vill understryka att ansökningar som saknar relevanta data - ex. fullständigt forskningsprogram, kostnadsberäkningar eller bilagor med personalia - eller som ankommer kansliet efter ansökningstidens utgång, EJ kommer att tas upp till behandling.

Var därför noga med att kontrollera att du har fyllt i alla relevanta uppgifter, bifogat alla relevanta bilagor, och att du skickar din ansökan i god tid. Bekräftelse av mottagen ansökan skickas manuellt och kan därför ta någon arbetsdag.

Komplett ansökan via e-post ska ha inkommit till Barndiabetesfondens kansli senast den 15 oktober 2023 kl 23.59.

Utskriven sid 4 ur ansökan, med underskrift i original eller notering om genomförd digital signering, skickas med post till Barndiabetesfondens kansli, poststämplad senast 18 oktober 2023.

Kompletta inkomna ansökningar remitteras till Barndiabetesfondens vetenskapliga råd för bedömning. Beslut och utdelning sker i december 2023.

Vid frågor eller problem, kontakta kansliet.

Barndiabetesfondens styrelse
×
  • {{ node.Name }}