{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Bidra till Agenda 2030-målen när ni stöttar Barndiabetesfonden

Senast uppdaterad: 2022-02-24

När du och ditt företag stöttar Barndiabetesfondens arbete mot att besegra typ 1-diabetes är ni med och bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Här kan du läsa mer om vad stödet från ditt företag bidrar till.

Agenda 2030 – FN:s plan för en hållbar utveckling

FN:s Agenda 2030 är 17 internationella mål för en hållbar utveckling. Målen, som antogs av världens regerings- och statschefer i september 2015, syftar bland annat till att utrota fattigdom och bidra till en god hälsa och välbefinnande för alla. Av dessa är det två mål som ligger särskilt nära Barndiabetesfondens ändamål. Här nedan kan du läsa mer om vilka mål du och ditt företag bidrar till när ni stöttar vårt arbete mot typ 1-diabetes.

 Ert stöd bidrar till Agenda 2030 mål 3 – hälsa och välbefinnande. Ert stöd går till forskning vars mål är att bota, förebygga eller lindra typ 1-diabetes.

 Ert stöd bidrar till Agenda 2030 mål 4 – god utbildning för alla. Med ert stöd ökar vi kunskapen om typ 1-diabetes och därmed förutsättningarna för en inkluderande skolmiljö för barn med typ 1-diabetes.

 Ert stöd visar tydligt att ert företag bidrar till en hållbar utveckling.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Att stötta Barndiabetesfonden innebär att ni är med och bidrar till Agenda 2030-mål 3 som ska säkerställa god hälsa och välbefinnande för alla. Barndiabetesfonden arbetar aktivt med detta då vi samlar in pengar till livsviktig forskning som syftar till att bota, förebygga eller lindra typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna. Trots modern teknik drabbas många med typ 1-diabetes av allvarliga komplikationer och ett förkortat liv. Agenda 2030 Mål 3.4 syftar till att minska antalet människor som dör i förtid till följd av icke smittsamma sjukdomar genom förebyggande insatser och behandling. Med er hjälp hjälper vi forskarna bota dem som insjuknat och förebygga att fler drabbas av typ 1-diabetes.

Åsa Soelberg är generalsekreterare på Barndiabetesfonden. Foto: Privat.

– Idag är det ingen i hela världen som blir botad från sin typ 1-diabetes. Det enda som kan leda till ett botemedel är forskning och forskning kostar pengar. Flera forskare tror att det finns hopp om ett botemedel redan inom en generation och för att det ska vara möjligt behöver vi stödet från ditt företag. När ni stöttar Barndiabetesfonden får ni en unik möjlighet att hjälpa forskarna som arbetar för att lösa gåtan med typ 1-diabetes. Tillsammans gör vi så att världens alla barn, ungdomar och vuxna som lever med den här livshotande sjukdomen en dag ska kunna bli friska, säger Åsa Soelberg, generalsekreterare på Barndiabetesfonden.

Agenda 2030-mål 3.D handlar om att stärka alla länders kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och globala hälsorisker. I dagsläget beräknas cirka 420 miljoner personer ha diabetes och 2040 beräknas cirka 640 miljoner vara drabbade. När du och ditt företag stöttar den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen bidrar ni till en hållbar framtid och ger forskarna möjligheten att bota typ 1-diabetes till 2040.

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 4 handlar bland annat om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Typ 1-diabetes skapar en otrygghet för barn i skolan. Därtill har det visats att barn som insjuknar får lägre slutbetyg och lägre inkomst senare i livet. Med ert stöd kan vi öka kunskapen om typ 1-diabetes och därmed öka förutsättningarna för en inkluderande skolmiljö för alla barn som lever med sjukdomen.

Ojämna blodsockernivåer kan, förutom att leda till livshotande hälsotillstånd, även påverka förmågan att ta till sig information och lärande, och innebär därför ett stort ansvar för skola och förskola. Typ 1-diabetes hos ett barn kräver ofta extra insatser utöver den ordinarie personalen, som exempelvis assistent till barnet, för att egenvården ska fungera bra under skoldagen. Genom att informera och öka kunskap om typ 1-diabetes i både skola och samhälle arbetar Barndiabetesfonden för en utbildningsmiljö som tar hänsyn till rättigheter för barn med typ 1-diabetes.

Hållbart företagsarbete

Idag finns det krav på att stora företag behöver rapportera sitt hållbarhetsarbete. Dessa rapporter inkluderar miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. När du och ditt företag stöttar typ 1-diabetesforskningen är ni med och hjälper alla barn, ungdomar och vuxna som lever med typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden är Sveriges största finansiär av typ 1-diabetesforskning. Fonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige, kvalitetsstämplar för tryggt givande. Bara de senaste fem åren har vi delat ut 116 miljoner kronor till diabetesforskning. Genom att stötta Barndiabetesfonden hjälper ni forskarna som arbetar för ett botemedel för typ 1-diabetes samtidigt som ni bidrar till den globala folkhälsan och en bättre utbildningsmiljö.

Ta kontakt med oss nu

Fyll i formuläret nedan för att ta kontakt om ett företagssamarbete.

Godkänn Barndiabetesfondens integritetspolicy

Källor:

 Regeringskansliet: Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

 Regeringskansliet: Mål 3 | Hälsa och välbefinnande

 Regeringskansliet: Mål 4 | God utbildning för alla

×
  • {{ node.Name }}