{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Rekommendationer för barn

Senast uppdaterad: 2021-02-17

Minst sextio minuter fysisk aktivitet per dag rekommenderas för barn och ungdomar med typ 1-diabetes. Det är samma rekommendation som för alla barn och ungdomar. De 60 minuterna inkluderar skolidrott och lek.

Både konditionsträning och styrketräning är bra. Fysisk aktivitet gör att cellerna behöver mera socker och tar åt sig detta snabbare utan att insulindoserna behöver ökas. Under fysisk aktivitet, till exempel studsmatta, går det alltså åt en hel del extra energi i form av kolhydrater och risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) ökar efter träning. Det är därför viktigt att alltid äta eller dricka extra kolhydrater före, under och efter idrott. Ta gärna en fruktpaus under leken och idrotten och mät sockervärdet ofta.

Krävande motion som till exempel löpning eller fotboll innebär att insulindosen ofta bör sänkas. Det beror på att mera socker går ut i cellerna och ”dörrarna” står öppna längre. Det innebär också att nattdosen kan behöva sänkas. Sammantaget kan man säga att effekterna av regelbunden fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten.

Idrottsdagar och utflykter

Ökad fysisk aktivitet kräver mera mat och mera kolhydrater. Skicka därför med extra mat med barnen. Kom som alltid ihåg druvsockertabletterna och/eller söt dryck. Många som tränar behöver extra vatten och den som har typ 1-diabetes behöver två flaskor, en med vatten för törsten och en med sötad dryck för att hålla sockret uppe. Se till att barnet med typ 1-diabetes inte lämnas ensamt eller med en yngre kompis och att det alltid finns en vuxen tillgänglig som också har druvsocker till hands.

×
  • {{ node.Name }}