{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Lågt blodsocker – hypoglykemi

Senast uppdaterad: 2021-01-26

Lågt blodsocker – hypoglykemi – är ett blodsockervärde under 4 mmol/l. Att känna sig låg kan innebära olika känslor och tillstånd för olika barn. Vissa barn känner av ett lågt blodsocker tidigt medan andra får väldigt lågt värde innan de börjar reagera.

Vid lågt blodsocker kan barnet se trött och blekt ut. Symtomen kan också vara att känna sig sömnig, dåsig, darrig, yr, hungrig och svettig. Ibland märks inte så mycket symtom. Symtomen vid hypoglykemi kommer dels av motregulationshormonerna adrenalin, kortisol, tillväxthormon och glukagon, dels av effekter direkt på hjärnans funktioner av sockerbristen.

Om hypoglykemi inte upptäcks och behandlas direkt kan det leda till svår hypoglykemi med medvetslöshet eller kramper som följd. Svåra hypoglykemier är ovanligt hos barn, men ser mycket otäckt ut och behöver alltid utredas i samarbete med diabetesteamet för att kunna förebygga att det inte händer igen.

Klicka på bilden för att förstora den. 

Behandling av lågt blodsocker – akut behandling

 Ge barnet druvsocker eller söt saft med vanligt socker utifrån ordination beroende på kroppsvikt.

 Stoppa aldrig in något i munnen på den som är medvetslös.

 Om barnet förlorar medvetandet – ring omedelbart ambulans och lägg barnet i stabilt sidoläge.

Vad är rekyler?

Rekyl efter hypoglykemi är att blodsockret stiger mer än önskat och ibland blir väldigt högt timmarna efter hypoglykemi. Det kan bero på att det är svårt att begränsa mängden kolhydrater vid lågt blodsocker eftersom känslan är att kroppen skriker efter mat. Kroppens egen motregulation kan också skjuta över målet och höja blodsockret för säkerhets skull mer än önskat. Och dessutom är det lätt att tänka att insulindosen till en måltid som ska ätas nära en hypoglykemi ska sänkas, trots att druvsocker redan ätits som behandling. Och så stiger blodsockret för mycket. Rekyler leder lätt till svängande blodsocker eftersom det höga blodsockret några timmar efter hypoglykemin behandlas med extra insulin och så svänger nivåerna igen.

Tips för att minska risken för rekyler

 Druvsocker är första behandling vid hypoglykemi. Söt saft med vanligt socker fungerar men ska också doseras beroende på kroppsvikt.

 Vänta 10–15 minuter och behandla igen med samma dos om blodsockret inte stigit.

 Behandla vid värden under 4 mmol/l så minskar behovet av kroppens egen motregulation.

 Ge insulin till kolhydraterna som du äter utan att sänka om du redan behandlat med druvsocker.

Visste du att?

Druvsocker är ren glukos, som också kallas dextros, och är det socker som ger bäst effekt vid lågt blodsocker. Det finns en mängd olika smaker och storlekar. En person med typ 1-diabetes ska alltid ha druvsocker nära till hands.

×
  • {{ node.Name }}