{{ node.Name }} {{ node.Name }}

HbA1C och nationella målvärden

Senast uppdaterad: 2021-02-18

För att följa glukoskontrollen långsiktigt används ett mått som heter HbA1c (Hb = Hemoglobin, färgämnet i röda blodkroppar) och sorten är mmol/mol (uttalas millimol per mol). Det som mäts är hur mycket glukos som fastnat på de röda blodkropparna. En frisk person utan diabetes har HbA1c under 42 mmol/mol.

HbA1c kallas också långtidsblodsockervärde och mäter ett medelvärde för ungefär de tre senaste månaderna. HbA1c mäts på diabetesmottagningen vid varje besök. För att minska risken för diabeteskomplikationer är målet att sträva efter HbA1c under 48 mmol/mol så långa tider som möjligt. Samtidigt är målet att undvika svåra hypoglykemier eller för många lättare hypoglykemier.

Hur vet du att diabetesbehandlingen fungerar bra?

När någon ska nå ett mål, till exempel att springa fort, hoppa högt eller lära sig något nytt, brukar det vara viktigt att målet går att mäta och är möjligt att uppnå, även om det krävs tid och ansträngning av olika slag att nå det uppsatta målet. När det gäller diabetesbehandling finns det flera olika mål att försöka sträva efter. Det viktigaste är att barnet ska växa normalt och kunna delta i de olika aktiviteter det vill utan att hindras av vare sig för många låga eller höga blodsocker. Ett annat mål är att förebygga olika komplikationer i vuxen ålder av långvarigt för högt eller svängande blodsocker. 

Nationella målvärden

Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes har 2017 tagit fram mål för diabetesbehandlingen:

 HbA1C 48 mmol/mol eller lägre och ingen förekomst av svår hypoglykemi eller frekvent lättare hypoglykemi.

 Upprepade HbA1C-värden > 64 mmol/mol innebär stora medicinska risker på kort och lång sikt och utökade behandlingsinsatser bör göras.

 Medelglukos under 7,5–8,0 mmol/l bör eftersträvas och dokumenteras av familjen hemma varje till varannan vecka (motsvarar HbA1C ca 48 mmol/mol).

 Glukosvärden 4–6 mmol/l fastande, innan måltid samt nattetid rekommenderas.

 Glukosvärden 4–8 mmol/l efter måltid rekommenderas. Utvärdering av måltidsdos/kolhydratkvot/korrektionskvot görs tidigast två timmar efter en given dos.

 God glukosstabilitet och spridning (SD) av glukosvärden lägre än 3,5 mmol/l bör eftersträvas.

×
  • {{ node.Name }}