{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Insulinpennor

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Pennor är egentligen sprutor som ser ut som pennor. De kan se lite olika ut och vara för engångsbruk eller flergångsbruk där insulinampullen byts när den tagit slut. Nålen kallas pennkanyl och byts vid varje injektion.

Fördelen med pennor kan vara att man inte bär ”en sak” direkt på kroppen dygnet runt, vilket många upplever som en frihet. Det viktiga är att använda det alternativ som känns bäst för det liv man lever. Alla är olika med olika behov. 

Medtronic InPen™

InPen™ är en del av Medtronics nya smarta pennsystem som tillsammans med Simplera™-sensorn hjälper dig att ligga steget före dina glukosnivåer med prediktiva sensorvarningar samt personliga dosrekommendationer för att förbättra tiden i målområdet. InPen™ ger dig dosrekommendationer, registerar tagna doser, påminner vid missade doser samt håller koll på ditt aktiva insulin. Simplera™-sensorn skickar dina glukosvärden automatiskt till din mobil var 5:e minut, utan att behöva scannas. Simplera™ har även en följarfunktion för upp emot 5 anhöriga som kan se aktuellt glukosvärde, glukoskurva och varningar vid höga och låga värden.

 


Det här innehållet är sponsrat av Medtronic som bidragit till typ 1-diabetesforskningen i samband med denna produktbeskrivning. Barndiabetesfondens medicintekniska översikt är framtagen för att ge dig all information du behöver när du ska välja dina hjälpmedel. Det finns fler smarta insulinpennor på marknaden, men då de har sitt insulin/läkemedel i produktnamnet kan de inte marknadsföras här. Rådgör med din diabetessköterska för mer information om vilka smarta insulinpennor du kan välja mellan.

×
  • {{ node.Name }}