{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Att vara gravid och ha typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2023-06-14

Vad ska man tänka på när man har typ 1-diabetes och vill bli gravid, eller kanske redan är gravid? Hur går det till inför, vid förlossningen och hur funkar amningen? Catharina Lindgren-Nordenson, barnmorska på specialistmödravården vid Danderyds sjukhus, svarar på frågor och ger sina bästa tips.

Vad ska man tänka på när man har typ 1-diabetes och funderar på att bli gravid?

– Diabetes sliter på flera av kroppens organ, såsom ögon, njurar och blodkärl. En graviditet ökar det slitaget, och ju längre du har haft diabetes desto större blir förståeligt nog slitaget. Därför rekommenderar vi att inte vänta för länge med att försöka bli gravid. Sedan är det jätteviktigt att man innan och runt befruktning försöker ligga så stabilt som möjligt i HbA1c, det värde som mäter blodsockret under de senaste två till tre månaderna. Ibland sker ju dock graviditeter oplanerat, men kan man planera är det guld värt, eftersom det minskar risken för missfall och andra komplikationer. 

 

Vilka är de ökade riskerna när man har typ 1-diabetes och är gravid?

– Förutom missfall, som jag precis nämnde, så finns det ökad risk för havandeskapsförgiftning. Det innebär kort att den gravida kvinnan får högt blodtryck, vilket måste kontrolleras ofta, samt protein i urinen. Vid havandeskapsförgiftning kan man ibland behöva sjukhusvård. Det finns även en ökad risk för att barnet växer för mycket i magen och blir onormalt stort, vilket inte är sunt för vare sig för mamma eller barn, och dessutom ökar risken för en komplicerad förlossning. 

 

Hur blir man inskriven vid specialistmödravården och vad händer när man kommer till er?

– Man går hos sin vanliga diabetesläkare tills man blir gravid och sedan remitteras man till specialistmödravården eller så tar man kontakt själv. Hos oss får man träffa läkare, endokrinologer och barnmorskor, och vi följer sedan kvinnan från inskrivning till efter förlossning. I början är det lite glesare mellan besöken men mot slutet av graviditeten blir det ofta upp till två gånger i veckan. Vi gör täta ultraljud och hjälper till att justera insulindoseringen.

 

Ja, hur förändras insulinbehovet när man är gravid och har typ 1-diabetes?

– Det är väldigt individuellt, men att vara gravid är en stor påfrestning på kroppen, så för många med typ 1-diabetes handlar det om det dubbla eller ibland trippla behovet av insulin.

 

Om man har typ 1-diabetes och är gravid, vad är ditt bästa råd då?

– Att hålla sitt blodsocker så stabilt som möjligt, så att man mår så bra som möjligt och för att barnet i magen ska må så bra som möjligt. Ett stabilt blodsocker hos den gravida kvinnan minskar risken för att barnet i magen blir för stort. Det handlar om att äta rätt, röra på sig och justera sitt insulin därefter. Men det är ofta svårt att hålla sitt socker som gravid, och man får vara beredd på att justera insulinet flera gånger i samråd med sin endokrinolog.

 

Så sent som på 1950-talet avråddes kvinnor med typ 1-diabetes från att skaffa barn. Hur är det idag?

– På 50-talet hade man inte samma insulinkunskap som idag, så de barnen blev ofta för stora och dog i magen. Idag avråder vi ingen från att skaffa barn på grund av deras diabetes, även om man såklart ska vara medveten om de ökade riskerna så går det för de allra flesta jättebra.

 

En av de vanligaste komplikationerna är ögonförändringar. Hur ska man tänka där vid en graviditet?

– Ögonförändringar triggas extra under en graviditet. En del kvinnor går och får sina ögon lasrade under graviditeten, för att dämpa förändringarna. Detta lugnar sig när barnet är fött, men eventuella skador är bestående, så därför är det något vi håller extra koll på.

 

Hur går det till vid förlossningen när man har typ 1-diabetes?

– Det är en övervakad förlossning, där all inblandad medicinsk personal känner till att mamman har typ 1-diabetes. Det är vanligt med igångsättning, för går man över tiden ökar risken för att barnet blir för stort, och det är varken sunt för barnet eller mamman. Under förlossningen får kvinnan ofta både insulindropp och glukosdropp, detta för att hon ska kunna fokusera helt på förlossningen och inte tänka på sitt socker. Vi jobbar mot vaginal förlossning för de flesta, men om det är ett stort barn så kan det givetvis bli kejsarsnitt. Vårt fokus är mamman och barnet i en helhet, att det ska bli så bra som det bara går för båda.

 

Vad händer efter förlossningen?

– Några veckor efter förlossning får kvinnan komma på efterkontroll på specialistmödravården. I samband med det får man även rekommenderat ett passande preventivmedel. För det är extra viktigt för kvinnor med diabetes att kroppen får återhämta sig efter graviditet och förlossning.

 

Hur fungerar amningen vid typ 1-diabetes?

– Det brukar gå bra. De flesta med diabetes kommer dock igång senare med amning och mjölkproduktion efter en förlossning, därför brukar vi rekommendera att börja handpumpa bröstmjölk i slutet av graviditeten, så att man kan stötta bebisen med extra mat de första veckorna. När man ammar sjunker dessutom blodsockret rejält, därför är det viktigt att man alltid äter något samtidigt.

 

Kan man ha typ 1-diabetes och genomgå flera graviditeter?

– Många av våra mammor är omföderskor och det går bra, men det blir tuffare för varje graviditet, inte minst slitaget på organen. Sedan är det som för alla kvinnor att vi inte rekommenderar fler än tre kejsarsnitt, eftersom det blir ärr ovanpå ärr vilket kan ge infektioner. 

 

Några avslutande ord till de som med typ 1-diabetes läser detta och funderar på att bli eller är gravida?

– Vi har cirka 40-50 kvinnor i rull hos oss hela tiden och det går jättebra för de allra flesta. Det är fantastiskt att träffa dem igen efter förlossning tillsammans med sina gulliga bebisar. Det finns så mycket professionell hjälp att få idag, under hela graviditeten, förlossningen och efteråt. Så vill du ha barn – vänta inte för länge, se till att du ligger stabilt i socker och kör på!  

 

Text: Sara Palmkvist

 

×
  • {{ node.Name }}