{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskning som bedrivs för att lindra typ 1-diabetes

Omfattande forskning pågår för att göra behandlingen av typ 1-diabetes smidigare och enklare för patienten.

Försök att bevara den kvarvarande insulinsekretionen kan innebära enklare behandling och mindre risk för komplikationer. Utveckling av tekniska hjälpmedel med glukossensorer och insulinpumpar som blir mindre och smartare förenklar och också vardagen med typ 1-diabetes, i väntan på ett botemedel.

Bevara kvarvarande insulinsekretion

Att bevara kvarvarande insulinsekretion är ett viktigt sätta att lindra sjukdomen, som blir lättare att behandla och med lägre risk för komplikationer. I Sverige har framgångsrika studier gjorts med så kallat GAD-vaccin till barn och ungdomar som nyligen fått typ 1-diabetes.

 Läs mer om Johnny som forskar för att bevara insulinproduktionen hos personer med typ 1-diabetes.

Komplikationer

Flera studier rör komplikationer, främst varför vissa drabbas av långtidskomplikationer, det vill säga hur främst njurar, nerver och ögon påverkas i relation till bland annat blodsockerbalans, blodtryck och blodets fetthalt.

Tekniska hjälpmedel

Trots den fantastiska utvecklingen av hjälpmedel, är det uppenbart att en perfekt anpassning av insulindoser fortfarande är omöjlig att åstadkomma. Konstgjorda bukspottkörtelsystem tar dock över mycket av blodsockerhanteringen. De övervakar blodsockernivåerna med en kontinuerlig glukosmonitor (CGM) och använder en algoritm för att automatiskt tillhandahålla rätt mängd insulin vid rätt tidpunkt – ungefär som en normal bukspottkörtel skulle göra naturligt.

Utveckling pågår ständigt för att tillhandahålla teknik som är liten, användarvänlig och korrekt, för att förenkla livet med typ 1-diabetes, med färre blodsockerkontroller och insulininjektioner. 

Läs artiklar om forskningsprojekt för att lindra

 • Johnny Ludvigsson förklarar framstegen i Diagnode 2-studien

  I september presenterade diabetesbolaget Diamyd Medical resultaten av studien Diagnode 2 som gjorts med stöd av Barndiabetesfonden. Nu förklarar Johnny Ludvigsson vad resultaten av studien kan innebära för typ 1-diabetesforskningen.

  Läs mer →
 • STEPSTONES-DIAB: Ett överföringsprogram för att förbereda unga med typ 1-diabetes

  Att förbättra stöd till unga med typ 1 diabetes i övergången till vuxenliv och vuxensjukvård har länge varit en aktuell fråga inom barndiabetesvården i Sverige såväl som internationellt. Eftersom det saknas kunskap om vilka vårdformer som är effektiva när det gäller att främja ansvar och delaktighet hos unga är Barndiabetesfondens stöd till interventionsstudien STEPSTONES-DIAB mycket viktigt.

  Läs mer →
 • Här är framtidens insulin

  Snart kan det vara möjligt att slippa nålstick för att behandla typ 1-diabetes. I den här artikeln kan du läsa mer om den revolutionerande utvecklingen av framtidens insulin ➜

  Läs mer →
 • Vi stöttar forskning med målet att lindra typ 1-diabetes

  Här får du läsa mer om de lindrande forskningsprojekten som drivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2023. Målet i några av projekten är bland annat att undersöka om vaccin kan användas för att bevara egen insulinproduktion, om aminosyran GABA kan användas för att skydda och nybilda insulinproducerande celler, och om behandlingen vid typ 1-diabetes kan förbättras med hjälp av enkäter.

  Läs mer →
 • Hon vill utveckla en ny behandling för typ 1-diabetes

  Teresa Pereira forskar för att reda på om molekylen PX-478 kan användas för att utveckla en behandling, som bevarar egen insulinproduktion hos alla som lever med typ 1-diabetes.

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}