MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige: the Johnny Ludvigsson Prize for excellent research in childhood and adolescent diabetes, öppet för forskare i Norden, och Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige.

Nu har vi stängt nomineringen till Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2023 och vidarebefordrat årets kandidater till priskommittén, bestående av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd och de senaste tre årens pristagare. Årets pristagare kungörs i samband med Johnny Ludvigssons födelsedag den 16 oktober.

2022 års Johnny Ludvigsson-pristagare blev Jesper Johannesen, Köpenhamn och Olof Eriksson, Uppsala.

×
  • {{ node.Name }}