{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskning som bedrivs för att förebygga typ 1-diabetes

Det pågår viktig forskning kring hur man skulle kunna förebygga typ 1-diabetes, det vill säga att se till att inga nya barn, unga eller vuxna drabbas. För att göra det måste vi försöka reda ut vad det är som orsakar sjukdomen.

I Skåne pågår till exempel ett stort internationellt forskningsprojekt, TEDDY-studien, där man försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. En annan studie som Barndiabetesfonden stöder gäller utveckling av ett vaccin mot virus som misstänks vara en orsak till typ 1-diabetes.

Forskningsprojekt med målet att förebygga typ 1-diabetes

 Läs mer om Malin som forskar för att förebygga typ 1-diabetes med antiviraler

 Läs mer om TEDDY-studien

 Läs mer om Johnny som vill förebygga typ 1-diabetes hos barn med probiotika

 Läs mer om Helena som vill förebygga typ 1-diabetes med oralt insulin

Läs artiklar om forskningsprojekt för att förebygga

 • Ny bildteknik kan underlätta behandling av typ 1-diabetes

  En forskargrupp på Uppsala universitet som fått bidrag genom Barndiabetesfonden har nu gjort stora framsteg i typ 1-diabetesforskningen. Genom en ny bildtagningsteknik hoppas man kunna hjälpa läkare att skräddarsy behandlingen för varje patient.

  Läs mer →
 • Hon vill förhindra typ 1-diabetes hos barn med hjälp av oralt insulin

  Helena Elding Larsson är professor vid Lunds universitet. Nu forskar hon och hennes kollegor för att se om oralt insulin kan förhindra eller fördröja, att barn med hög genetisk risk drabbas av typ 1-diabetes.

  Läs mer →
 • Johnny vill förebygga typ 1-diabetes hos barn med probiotika

  Johnny Ludvigsson är professor vid Linköpings universitet. Han forskar nu med stöd av Barndiabetesfonden för att försöka förebygga typ 1-diabetes hos barn med hjälp av probiotika.

  Läs mer →
 • Malin forskar för att förebygga typ 1-diabetes med antiviraler

  Professor Malin Flodström Tullberg forskar för att se om förkylningsvirus kan leda till typ 1-diabetes. Om det visar sig stämma hoppas hon kunna förebygga sjukdomen med hjälp av så kallade antiviraler, medicin som bromsar eller stoppar viruset.

  Läs mer →
 • Han vill förebygga typ 1-diabetes med nervstimulering

  Gustaf Christoffersson är forskare vid Uppsala universitet. Han forskar för att se om nervsystemet spelar en roll vid uppkomsten av typ 1-diabetes. Om det visar sig stämma hoppas han kunna utveckla en nervstimulerande behandling som förebygger sjukdomen.

  Läs mer →
 • Han studerar bukspottskörteln för att kunna förebygga typ 1-diabetes

  Oskar Skog är en av forskarna vid Uppsala universitet som stöttas av Barndiabetesfonden. Genom att studera bukspottskörteln hos människor med typ 1-diabetes försöker han ta reda på vad som orsakar sjukdomen. Målet är att hitta en behandling som förebygger eller lindrar typ 1-diabetes.

  Läs mer →
 • Nytt läkemedel kan fördröja typ 1-diabetes med flera år

  Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ett läkemedel som visat sig kunna fördröja uppkomsten av typ 1-diabetes i flera år. Det är ett enormt framsteg som bygger på decennier av forskning, menar Malin Flodström Tullberg, professor i typ 1-diabetes vid Karolinska Institutet. "Vi har väntat i många år på något som kan bromsa utvecklingen av typ 1-diabetes så det är verkligen ett fantastiskt genombrott", säger hon.

  Läs mer →
 • Vi stöttar forskning med målet att förebygga typ 1-diabetes

  Här kan du läsa om de förebyggande forskningsprojekten som drivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2023. Du får bland annat ta del av forskning som bedrivs för att ta reda på om det går att stoppa de virus som tros leda till typ 1-diabetes, om vätskeblåsor spelar en roll i sjukdomsförloppet och om tarmbakterier kan användas för att förebygga sjukdomen.

  Läs mer →
 • Han vill använda en ny 3D-teknik för att förstå typ 1-diabetes

  Ulf Ahlgren forskar för att förstå hur bukspottskörteln påverkas vid typ 1-diabetes. Med hjälp av en ny 3D-avbildningsmetod vill han förstå vad som händer under sjukdomsförloppet, och hur de insulinproducerande cellerna ska kunna räddas.

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}