Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Ansökan om forskningsanslag

Barndiabetesfonden, vars ändamål är att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar, utlyser minst 20 miljoner kr till forskning år 2021.

 

Nu är ansökan om 2021 års forskningsanslag från Barndiabetesfonden öppen!

Barndiabetesfonden lägger även i år ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1-diabetes, då detta är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom. Vi välkomnar därför alla ansökningar som gäller typ 1-diabetes, oavsett åldersgrupp.

Ansökan kan rekvireras från Barndiabetesfondens kansli, eller så kan du ladda ner formuläret här. Det är ett redigerbart pdf-formulär - du kan fylla i och spara dokumentet på din egen dator. 

Börja med att läsa anvisningarna i vår PM för ansökan om forskningsanslag, och ha dem till hands när du skriver din ansökan.

Vi vill också understryka att ansökningar som saknar relevanta data - ex. fullständigt forskningsprogram, kostnadsberäkningar eller bilagor med personalia - eller som ankommer kansliet efter ansökningstidens utgång, EJ kommer att tas upp till behandling.

Var därför noga med att kontrollera att du har fyllt i alla relevanta uppgifter, bifogat alla relevanta bilagor, och att du skickar din ansökan i god tid. Bekräftelse av mottagen ansökan skickas manuellt och kan därför ta någon arbetsdag.

Komplett ansökan via e-post ska ha inkommit till Barndiabetesfondens kansli senast den 15 oktober 2021 kl 23.59.

Utskriven sid 4 ur ansökan, med underskrift i original, skickas med post till Barndiabetesfondens kansli, poststämplad senast 18 oktober 2021.

Kompletta inkomna ansökningar remitteras till Barndiabetesfondens vetenskapliga råd för bedömning. Beslut och utdelning sker i december 2021.

Vid frågor eller problem, kontakta kansliet.

Barndiabetesfondens styrelse

 

×
  • {{ node.Name }}