{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vad är typ 1-diabetes?

I Sverige insjuknar 900 barn i typ 1-diabetes varje år och cirka 8000 barn har sjukdomen. Typ 1-diabetes är en autoimmunsjukdom där det egna immunförsvaret dödar de insulinproducerande cellerna.

Orsaken till detta inbördeskrig är en gåta, men typ 1-diabetes hos barn och ungdomar blir allt vanligare, och näst efter Finland är sjukdomen vanligare i Sverige än i något annat land i världen. Antalet insjuknade barn har mer än fördubblats sedan slutet av 1970-talet. Allra störst har ökningen varit bland de yngsta barnen, 0-5 år. Totalt lever cirka 50 000 personer med sjukdomen i Sverige.

Snabba fakta om typ 1-diabetes

– En sjukdom som drabbar cirka 900 barn (och lika många vuxna) i Sverige varje år.

– En autoimmun sjukdom, inte orsakad av livsstil eller kost.

– Kroppen kan inte själv producera insulin, utan insulin kan vi inte leva.

– Insulin behöver ges med spruta eller pump, varje dag, livet ut.

– Drabbar barn och vuxna i alla åldrar.

– Kan inte förebyggas utan kan drabba vem som helst.

– En sjukdom som aldrig tar paus.

– Går ej att bota. 

Typ 1-diabetes är en olöst gåta

Ingen vet varför man får typ 1-diabetes. Sjukdomen går inte att förebygga och det är inget man får för att man har ätit för mycket socker eller fel sorts mat. Trots att mycket forskning pågår så vet ingen de samlade orsakerna varför man drabbas av typ 1-diabetes.

Vi vet att insulinbristen beror på en kombination av arv och ännu okända faktorer. Dock så har 90% av de som insjuknar ingen nära släkting med sjukdomen. Det innebär att vem som helst kan få typ 1-diabetes och oftast drabbas barn och ungdomar. Symptomen är ofta tydliga och om dessa upptäcks är det viktigt att snabbt uppsöka läkare.

Symtom vid insulinbrist

– Ökad törst.

– Stora urinmängder.

– Torrhet i munnen.

– Trötthet.

– Viktnedgång.

– Acetonlukt i munnen.

– Kräkningar och ont i magen.

– Omtöckning, medvetslöshet.

×
  • {{ node.Name }}