Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vanliga frågor om Barndiabetesfondens verksamhet

 
Vad gör Barndiabetesfonden?

Barndiabetesfonden finansierar forskning, det är stiftelsens enda ändamål. Detta gör Barndiabetesfonden genom att årligen dela ut anslag efter en öppen utlysning och ansökningsperiod under hösten där inkomna ansökningar granskas och bedöms av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd, samt genom det årliga utdelandet av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser till framstående forskare i Norden och Sverige. Såväl forskningsanslag som prispengar utdelas endast till förvaltande institution, inte till enskilda personer, och kan bara användas för forskningsändamål.

Barndiabetesfondens Riksförening är samarbetsorganet för Barndiabetesfondens Lokalföreningar runtom i landet. Det är Barndiabetesfondens Riksförening som administrerar medlemskap och butiksförsäljning, och tillsammans med Lokalföreningarna sprider de kunskap och samlar in pengar till forskningen, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.


Hur bekostas verksamheten?

Barndiabetesfonden är en stiftelse som är helt beroende av insamlade medel. Barndiabetesfonden får inga bidrag från stat eller myndigheter. Barndiabetesfonden har 90-konto vilket innebär att stiftelsen uppfyller kravet att minst 75% av insamlade medel går till det ändamål som fastslås i stadgarna, vilket är att stödja forskningen. Medlemsavgifter och butiksförsäljning genom Barndiabetesfondens Riksförening bidrar till att bekosta nödvändig administration och information.


Vad gör ni på ert kansli?

Kansliet är Barndiabetesfondens verkställande organ och sköter den praktiska administrationen av verksamheten. Kansliet ansvarar för all registrering, förvaltning, och kommunikation som rör Barndiabetesfonden. Generalsekreteraren är högste tjänsteman och verksamhetsansvarig inom organisationen.


Har ni 90-konto?

Ja, Barndiabetesfonden har Bankgiro 900-0597 och Plusgiro 90 00 59-7.


Vem kontrollerar er verksamhet?

Som innehavare av 90-konto står Barndiabetesfonden under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Länsstyrelsen.


Jag har fått en faktura med er logga men med ett annat Plusgironummer – 34 55 54-0 – vad är det?

När du ansöker om medlemskap eller handlar i Butiken faktureras du av Barndiabetesfondens Riksförening som har Pg 34 55 54-0.


Är Barndiabetesfonden förmånstagare till Postkodlotteriet?

Nej, tyvärr inte. Vi ansöker årligen om att bli förmånstagare eftersom typ 1 diabetes är den vanligaste livshotande, obotliga och kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Dessvärre har vi ännu inte blivit antagna som förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet.


Jag får saker skickade till mig av Diabetes Wellness, är det från er?

Nej, Barndiabetesfonden och Diabetes Wellness är två helt skilda organisationer. Barndiabetesfonden skickar aldrig ut produkter för att få in gåvor.


Hur får jag kontakt med er?

Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakta oss här på hemsidan.

×
  • {{ node.Name }}