{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Nytt läkemedel kan fördröja typ 1-diabetes med flera år

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ett läkemedel som visat sig kunna fördröja uppkomsten av typ 1-diabetes i flera år. Det är ett enormt framsteg som bygger på decennier av forskning, menar Malin Flodström Tullberg, professor i typ 1-diabetes vid Karolinska Institutet. "Vi har väntat i många år på något som kan bromsa utvecklingen av typ 1-diabetes så det är verkligen ett fantastiskt genombrott", säger hon.

Det var den 17 november 2022 som FDA godkände Provention Bios läkemedel Tzield™ (teplizumab-mzwv) för vuxna och barn över åtta år med mycket hög risk att utveckla typ 1-diabetes. Beskedet innebär att det för första gången finns en kliniskt godkänd behandlingsmetod som visat sig kunna fördröja sjukdomsdebuten med flera år.

Professor Charles Rice vid Rockefeller university tillsammans med Malin Flodström Tullberg. Foto: Hugo Tullberg.

– Det är fantastiskt att många år av forskning lett fram till någonting som, åtminstone i vissa fall, kan fördröja utvecklingen av typ 1-diabetes. Man har satsat på det här läkemedlet länge och nu har det kommit så här långt. Vi har väntat i många år på något som kan bromsa utvecklingen av typ 1-diabetes så det är verkligen ett fantastiskt genombrott. En av flera stora utmaningar inom typ 1-diabetesforskningen är att få de stora finansiärerna och läkemedelsbolagen intresserade av att bidra till att resultat från grundforskning tas vidare till kliniken. Jag tror och hoppas att den här nyheten kommer leda till ett ökat intresse hos fler läkemedelsbolag att vilja vara med i utvecklingen, säger Malin Flodström Tullberg, professor i typ 1-diabetes vid Karolinska Institutet.

Hur går den här behandlingen till?

Tzield™ (teplizumab-mzwv) godkändes av FDA den 17 november 2022. Foto: Provention Bio.

– Teplizumab är en antikropp som tros försvaga och blockera T-celler från att förstöra de insulinproducerande cellerna vid typ 1-diabetes. I en studie publicerad under 2019 fick vuxna med kraftigt ökad risk att insjukna i typ 1-diabetes en daglig injektion av den här antikroppen under två veckors tid. Detta ledde till att sjukdomsdebuten kunde fördröjas. Injektionen påverkar hela immunförsvaret och behandlingen är inte helt riskfri. Läkemedlet kommer inte kunna ges till alla med risk att utveckla typ 1-diabetes, men det är ett fantastiskt genombrott. Den stora utmaningen nu är att den här behandlingen förmodligen bara fungerar för vissa individer och vid en väldigt specifik tidpunkt. Den tidpunkten är svår att hitta eftersom behandlingen ges när man fortfarande inte uppvisar symptom. Vi behöver mer forskning kring hur vi ska kunna hitta de här personerna och även det rätta tillfället då behandlingen har möjlighet att lyckas, säger hon.

Vad betyder det här framsteget för personer med ökad risk att insjukna i typ 1-diabetes?

– Det betyder enormt mycket för den som kan få behandlingen och som kan få några år extra utan att behöva kontrollera sitt blodsocker, ta insulininjektioner och leva med allt annat som hör till livet med sjukdomen. Det här framsteget kan vara av vikt även för personer som redan har insjuknat i sjukdomen. Exempelvis pågår det parallell forskning som handlar om att bota typ 1-diabetes genom att transplantera stamcellsderiverade insulinproducerande celler. Det finns en stor risk att de transplanterade cellerna stöts bort efter transplantation och även detta måste forskningsfältet hantera på något sätt. När det gäller avstötning av transplanterade insulinproducerande celler är det T-celler som återigen förstör. Det här framsteget ger därför även ledtrådar i arbetet med att förhindra avstötning och komma närmare ett botemedel för typ 1-diabetes, säger hon.

Forskning kring den här antikroppen påbörjades redan under 1980-talets senare hälft. Att framsteget kommit först nu beror på att grundforskning och läkemedelsutveckling tar tid. Dessutom är stödet till forskningen kring typ 1-diabetes alldeles för lågt för att medge snabba framsteg, menar Malin Flodström Tullberg.

– Skulle jag själv leva med typ 1-diabetes eller ha en nära anhörig med sjukdomen skulle jag tycka att utvecklingen går långsamt. Men, forskning tar tid och kräver resurser. Man kan göra en viktig insats och stötta Barndiabetesfonden genom att till exempel bli månadsgivare, säger hon.

Hjälp den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen till nya framsteg

Det enda som kan leda till ett botemedel för typ 1-diabetes är forskning. När du stöttar Barndiabetesfonden hjälper du forskarna som arbetar för en lösning. Tryck på någon av knapparna nedan för att vara med i kampen mot typ 1-diabetes.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}