{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Var med i vår kunskapssatsning – tillsammans kan vi besegra typ 1-diabetes!

Under maj kör vi en kunskapssatsning för att fler ska förstå allvaret med typ 1-diabetes. Nu behöver vi er hjälp för att öka kunskapen om sjukdomen. Kampanjen handlar om att dela inlägg och starta Facebook-insamlingar till förmån för typ 1-diabetesforskningen.

Så här kan ni vara med och bidra

1. Hjälp oss sprida kunskap om typ 1-diabetes i sociala medier. Vi kommer ta fram inlägg med text och bild som ni enkelt kan dela. Fyll i vårt formulär så skickar vi mer information till er e-postadress inom kort. Klicka här för att komma till formuläret 

2. Skapa en insamling på Instagram eller Facebook till förmån för typ 1-diabetesforskningen. Är ni osäkra på hur ni skapar en insamling? 

 Klicka för att ladda ned lathunden

3. Uppmuntra era anställda och era kunder att delta i kampanjen.

Under det senaste året har det viktiga stödet från företag, föreningar, eldsjälar och evenemang minskat på grund av pandemin – men trots den rådande situationen får stödet till typ 1-diabetesforskningen inte stanna av. En av utmaningarna med att samla in pengar till forskningen är att kunskapen om typ 1-diabetes är allt för låg i samhället. Många blandar ihop sjukdomen med typ 2-diabetes och förståelsen för allvaret med typ 1-diabetes och den komplexa egenvården som sker dygnet runt, är alldeles för liten.

Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom, en olöst knut, men med rätt resurser till forskningen kan vi tillsammans besegra typ 1-diabetes. Därför behöver vi er hjälp för att fler ska förstå allvaret med typ 1-diabetes som är den vanligaste, livshotande och obotliga sjukdomen som drabbar barn och unga i Sverige. Tack för att ni är med oss på resan att besegra sjukdomen!

Vad innebär kunskapssatsningen?

Under maj 2021 kommer vi tillsammans med våra samarbetspartners, företagsvänner och eldsjälar att sprida kunskap om typ 1-diabetes. Därför har vi tagit fram inlägg till sociala medier som ska vara enkla att dela. Vi kommer bland annat informera om:

 Vad typ 1-diabetes är.
 Hur ni upptäcker att en person har lågt blodsocker och vad du ska göra.
 Hur omfattande sjukdomen är.
 Den komplexa egenvården.

Idag finns det inget botemedel för typ 1-diabetes, men tillsammans ska vi ändra på det! Ert engagemang och deltagande är oerhört viktigt för alla de 50 000 barn, vuxna och deras anhöriga som lever med typ 1-diabetes i Sverige. Tillsammans ökar vi kunskapen om sjukdomen, tillsammans ökar vi stödet till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen. Ett enkelt sätt att göra detta på är att skapa en Facebook-insamling till förmån för Barndiabetesfonden, som är den största finansiären av typ 1-diabetesforskning i Sverige.

Var: Sociala kanaler; Facebook, Instagram, Linkedin eller på er webbplats.
Hur: Skapa insamlingar, dela inlägg och sprid kunskap om typ 1-diabetes.
När: Maj 2021.
Varför: Det är viktigt att öka kunskapen om typ 1-diabetes i samhället för att öka stödet till forskningen.

Ladda ned material till sociala medier (företag)

Ladda ned material till sociala medier (privatperson)

Kunskapssatsningen görs av Barndiabetesfonden i samarbete med Lions, Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS), Storstockholms Diabetesförening, BEAT Diabetes Foundation och T1D-appen (Together Against Diabetes 1).

Varför är det viktigt att öka kunskapen om typ 1-diabetes?

Typ 1-diabetes är Sveriges vanligaste, livshotande, obotliga sjukdom som drabbar barn och ungdomar. Varje år insjuknar 900 barn och minst lika många vuxna i typ 1-diabetes – ingen botas. I Sverige lever cirka 50 000 personer med sjukdomen, varav 8 000 av dessa är barn. Sverige är det land som, näst efter Finland, är mest drabbat av typ 1-diabetes i världen och de senaste 30 åren har antalet barn som insjuknat i typ 1-diabetes fördubblats.

Sjukdomen kan drabba vem som helst, när som helst och det finns idag inget botemedel. Orsaken till sjukdomens uppkomst är fortfarande okänd och beror inte på kost eller livsstil. Hela familjen drabbas och trots modern teknik och bättre behandling leder typ 1-diabetes ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Genom att delta i kampanjen är ni med och synliggör sjukdomen och ökar kunskapen, så att barn och ungdomar får mer förståelse för sin dagliga kamp med den livshotande och obotliga sjukdomen typ 1-diabetes.

Klicka här för att läsa mer om typ 1-diabetes

Kort om Barndiabetesfonden – vår vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040

Barndiabetesfonden kämpar för en framtid utan typ 1-diabetes. Vi stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både stora och små. Det är vår övertygelse att forskningen kan besegra typ 1-diabetes med rätt resurser och vår vision är att finna ett botemedel till 2040.
Läs mer om Barndiabetesfonden och vårt arbete på barndiabetesfonden.se

Blå Knuten – vår symbol för kampen mot typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom, en olöst knut.  Likt en knut är typ 1-diabetes väldigt invecklad men långt ifrån omöjlig att lösa. Den blå knuten är vår symbol för kampen att besegra typ 1-diabetes. 

Tack för att ni stöttar typ 1-diabetesforskningen och hjälper oss lösa knuten 💙

Fyll i formuläret om du är intresserad av vår kampanj

Godkänn Barndiabetesfondens integritetspolicy

×
  • {{ node.Name }}