Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskningsanslag

2019 delade Barndiabetesfonden ut 21.956.000 kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom. Anslagen fördelades på 32 olika forskningsprojekt.

Föregående års sammanställningar hittar du här.

Barndiabetesfonden forskningsanslag fördelning 2019

Per-Ola Carlsson, Uppsala
Translationella studer av beta-cell ersättande behandling vid typ 1 diabetes
1 500 000 kr

Malin Flodström Tullberg, Stockholm
Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage
1 350 000 kr

Johnny Ludvigsson, Linköping
Innovative approaches to preserve residual insulin, especially Intra-lymphatic Autoantigen Injection Therapy in Type 1 diabetes
1 300 000 kr

Daniel Espes, Uppsala
Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in type 1 diabetes
1 200 000 kr

Oskar Skog, Uppsala
Elucidating the etiology of type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies
1 200 000 kr

Johnny Ludvigsson, Linköping
Alla Barn I Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Eiologi vid Typ 1 diabetes, inklusive studier av tarmflora, och oxidativt posttranslationella neoepitoper.
1 000 000 kr

Nils Welsh, Uppsala
Role of the tyrosine kinase inhibitor imatinib mesylate in beta-cell function and survival.
920 000 kr

Rosaura Casas, Linköping
Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals
850 000 kr

Anders Tengholm, Uppsala
Alpha-cell-intrinsic and paracrine signalling in glucagon secretion.
850 000 kr

Markus Lundgren, Lund
ALUMNI studien: Långtidsuppföljning av barn med hög risk för typ 1 diabetes i Skåne
 850 000 kr

Olle Korsgren, Uppsala
REsVERaTrol in T1D (REVERT T1D)
850 000 kr

Annelie Carlsson, Lund
The genetic landscape in children with Type 1 diabetes
850 000 kr

Dan Holmberg, Malmö
Characterizing a novel mouse model for diabetes nephropathy
850 000 kr

Virginia Stone, Huddinge
Preclinical testing of novel vaccines and antiviral agents in models for virus-induced diabetes.
816 000 kr

Olof Eriksson, Uppsala
GPR44 as a PET imaging marker of beta cell mass
620 000 kr

Joey Lau Börjesson, Uppsala
Investigation of potential immune responses of transplanted insulin producing cells derived from autologous induced pluripotent stem cells
550 000 kr

Frida Dangardt, Sävedalen
CHiC-D - Cardiovascular Health in Children with type 1 Diabetes
550 000 kr

Gun Forsander, Göteborg
Azithromycin-Insulin- Diet Intervention Trial in Type 1 Diabetes (AIDIT)
550 000 kr

Xuan Wang, Uppsala
Profiling beta-cell derived exosome membrane markers by proximity dependent barcoding assay for T1D mechanism study and clinical early diagnosis
550 000 kr

Martina Persson, Saltsjöbaden
Insulinresistens, fettväv och hjärtkärlfunktion hos unga individer med typ 1 diabetes
500 000 kr

Bryndis Birnir, Uppsala
GABA-activated mechanisms of immunomodulation
500 000 kr

Luis Sarmiento-Pérez, Malmö
Autophagy- virus interplay in type 1 diabetes: From molecular mechanisms to novel therapeutic approaches
450 000 kr

Olov Ekwall, Göteborg
Studier av tymusexosomer som en ny immunreglerande behandling vid autoimmun typ 1 diabetes
450 000 kr

Agnes Andersson Svärd, Malmö
Immunologiska markörer associerade med patogenes och progression till klinisk typ 1 diabetes
450 000 kr

Ulf Ahlgren, Umeå
Absolute quantitative and 3D-spatial assessment of the islets of Langerhans in the pancreas from healthy and diabetic individuals
450 000 kr

Daniel Agardh, Malmö
Prevention av Autoimmunitet med Lactobaciller (PAL)
400 000 kr

Peter Adolfsson, Kungsbacka
Prospektivt randomiserad kontrollerad multicenterstudie där videobaserade besök jämförs med standardiserad vård bland barn och unga med typ 1 diabetes
400 000 kr

Carina Sparud Lundin, Göteborg
Comparative effectiveness of transitional care models for adolescents with Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB project
350 000 kr

Diana Swolin-Eide, Göteborg
En studie av ungdomar med typ 1-diabetes avseende bentäthet och benmarkörer/SweBoneDiab
200 000 kr

Anna Lindholm Olinder, Stockholm
Personcentrerad vård till barn och ungdomar med diabetes
200 000 kr

Zhe Jin, Uppsala
Cholesterol modulates neurotransmitter signalings in T lymphocyte in health and Type 1 diabetes
200 000 kr

Karin Åkesson, Jönköping
Hur påverkas behandlingsresultatet vid typ 1-diabetes med diagnos i barndomen av komorbiditet, socioekonomiska  och kliniska faktorer?
200 000 kr

Summa : 21 956 000 kr

×
  • {{ node.Name }}