Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Ansökan forskningsanslag

Barndiabetesfonden vars ändamål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar utlyser minst 22 miljoner kr till forskning år 2019.

Barndiabetesfonden väljer i år att lägga ökad vikt vid forskning som specifikt rör typ 1 diabetes, då detta är den vanligaste formen som drabbar barn och ungdom. I år välkomnar vi därför alla ansökningar som gäller typ 1 diabetes, oavsett åldersgrupp.

Ansökan kan rekvireras från Barndiabetesfondens kansli eller så kan du ladda ner formuläret här. Det är ett redigerbart pdf-formulär - du kan fylla i och spara dokumentet på din egen dator. 

Börja med att läsa anvisningarna i vår PM för ansökan om forskningsanslag, och ha dem till hands när du skriver din ansökan.

Vi vill också understryka att ansökningar som saknar relevanta data - ex. fullständigt forskningsprogram, kostnadsberäkningar eller bilagor med personalia - eller som ankommer kansliet efter ansökningstidens utgång, EJ kommer att tas upp till behandling.

Var därför noga med att kontrollera att du har fyllt i alla relevanta uppgifter, bifogat alla relevanta bilagor, och att du skickar din ansökan i god tid. Bekräftelse av mottagen ansökan skickas manuellt och kan därför ta någon arbetsdag.

Elektronisk ansökan ska ha inkommit till Barndiabetesfondens kansli senast den 15 oktober 2019.

Utskriven sid 4 ur ansökan, med underskrift i original, skickas med post till Barndiabetesfondens kansli, poststämplad senast 16 oktober 2019.

Kompletta inkomna ansökningar remitteras till Barndiabetesfondens vetenskapliga råd för bedömning. Beslut och utdelning sker i december 2019.

Vid frågor eller problem, kontakta kansliet.

Barndiabetesfondens styrelse


Ansökan är stängd

 

×
  • {{ node.Name }}