{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Nils Welsh

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Strategies to reduce intracellular adenosine levels as a means to achieve beta-cell survival in Type 1 diabetes

Nils Welsh och hans kollegor forskar för att försöka förebygga och behandla typ 1-diabetes genom att blockera det händelseförlopp som gör att den insulinproducerande betacellen gradvis tappar i funktion, frisätter antigener, som aktiverar immunförsvaret och ger upphov till autoimmunitet, samt slutligen dör. En förklaring till att betacellen förlorar sin funktion och dör verkar vara att molekylen adenosin bildas i alldeles för hög grad vid olika typer av stress, och att höga halter av denna molekyl driver betacellen till dysfunktion och död. I tidigare forskning har teamet upptäckt att det verkar gå att blockera denna stressmedierade typ av betacelldöd. De har sett att när man injicerar försöksdjur med en s.k. "miRNA target site blocker", som förhöjer betacellernas försvar mot adenosin, så skyddar det mot typ-1 diabetes. Vi kommer därför att studera närmare hur betaceller kan skyddas med behandlingar som motverkar överskott av adenosin, både i cellförsök och i djurförsök, och därmed skydda mot typ-1 diabetes. Denna forskning skulle kunna ge upphov till nya framtida behandlingsmöjligheter vid typ 1-diabetes.

Hjälp forskningen framåt i kampen mot typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

×
  • {{ node.Name }}