{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Karin Åkesson

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Hur påverkas behandlingsutfallet vid typ 1 diabetes med debut under barndomen av komorbiditet, immunologiska, ärftliga, socioekonomiska- och kliniska faktorer?

Karin Åkesson och hennes kollegor forskar kring att minska komplikationerna i samband med typ 1-diabetes. Med hjälp av data ur det nationella kvalitetsregistret för barn-och ungdomsdiabetes som sammanlänkas med andra kvalitetsregister studeras riskfaktorer för utvecklingen av komplikationer till diabetes och vilka personer som löper störst risk för såväl akuta som senkomplikationer. Data kommer också att länkas till data på ärftliga och immunologiska faktorer vilket ger unika möjligheter att öka kunskapen om vad som påverkar risken för komplikationer och hur dessa ska kunna förebyggas eller mildras. Genom att samtidigt studera många faktorer som kan vara av betydelse för möjligheten att kunna hålla en god blodsockerbalans ökar möjligheten att hitta bättre och mer individanpassade behandlingsmetoder för barn och unga med diabetes.

Hjälp forskningen framåt i kampen mot typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

×
  • {{ node.Name }}