{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Rapporten om Typ 1-diabetes – låg kunskap om Sveriges vanligaste, livshotande och obotliga sjukdom hos barn

Kunskapen om typ 1-diabetes är väldigt låg, vilket medför stora konsekvenser för de drabbade. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Barndiabetesfonden.

Typ 1-diabetes är den vanligaste livshotande, allvarliga sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Ändå vet de flesta väldigt lite eller ingenting om typ 1-diabetes. Denna rapport undersöker kunskapsnivån i samhället om typ 1-diabetes och reflekterar över konsekvenserna.

Stort tack till Handelsbanken som har gjort denna rapport möjlig!

 Tryck här för att ladda ned hela rapporten som PDF

×
  • {{ node.Name }}