Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Deltagare sökes till klinisk studie

Nyhet: Diamyd Medical AB, 15 nov 2016

DIAGNODE studien pågår vid universitetssjukhuset i Linköping och bifogat informationsmaterial samt hemsida har fått Linköpings etikprövningsnämnds (EPN) godkännande att användas för att söka deltagare till studien DIAGNODE, ungdomar och unga vuxna i åldern 12-30 år.

I läkemedelsstudien DIAGNODE ges vaccination med GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel, i kombination med att deltagarna äter D-vitamin. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens egna produktion av insulin. Ju tidigare efter diagnos en deltagare går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda.

Läs mer här>>

Information om studien på engelska

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria