Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Johnny Ludvigssons Pris 2016

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-Pris för framstående barndiabetesforskning i Norden tilldelas år 2016 professor Riitta Veijola vid Uleåborg universitet i Finland. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns professor Veijolas betydande publikationshistoria med över 200 artiklar i fackpress, hennes gedigna forskningserfarenhet och resultat, och hennes omfattande praktiska erfarenhet av att behandla barn med typ 1 diabetes.

Riitta Veijola

Professor Riitta Veijola, Uleåborg. Foto:Ulf Sirborn/Karolinska Institutet

Johnny Ludvigssons pris delas årligen ut till forskare som utses av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

Kandidater till det Nordiska priset nomineras av andra forskare inom området. Till  priset för framstående yngre forskare i Sverige kan man också nominera sig själv. Barndiabetesfonden tar emot nomineringar i feb-maj varje år, efter en offentlig anmodan.

Prispengarna delas, liksom forskningsanslag, ut till en förvaltande institution för att användas i vidare forskning.

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria