Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Forskningsanslag

2017 delade Barndiabetesfonden ut 13 miljoner kronor i anslag till forskning kring
diabetes hos barn och ungdom. Anslagen fördelades på 31 olika forskningsprojekt. 

Föregående års sammanställningar finner du i dokumentarkivet.

 

Beviljade forskningsanslag 2017

 

Dan Holmberg
Lund Universitet
Funktionella och systemiska effekter av riskgensvarianter för T1D och AITD 557.750 kr
Virginia Stone
Karolinska Institutet
Preclinical testing of a multivalent Coxsackievirus B Vaccine to determine the role of enteroviruses in Type 1 diabetes 315.360 kr
Per-Ola Carlsson
Uppsala universitet
Translationella studier av beta-cell ersättande behandling vid typ 1 diabetes 1.050.110 kr
Helena Elding Larsson
Skånes universitetssjukhus
Diabetes Prediction (DiPiS) och Prevention (DiAPREV-IT och TEFA) i Skåne 560.280 kr
Rosaura Casas
Hälsouniversitetet, Linköping
Immunological effect of autoantigen administration into the lymph nodes 247.280 kr
Bryndis Birnir
Uppsala universitet
GABA regulation of immune cells from healthy individuals and from type 1 diabetes patients 247.280 kr
Maria Nordwall
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Betydelsen av glykerat hemoglobin (HbA1c) följt från diabetesdebut för komplikationer till typ 1 diabetes-VISS 30 års uppföljning. 233.000 kr
Johnny Ludvigsson
Hälsouniversitetet, Linköping
Innovative approaches to preserve residual insulin, especially lntra-lymphatic Autoantigen Injection Therapy, in Type 1 Diabetes  1.050.110 kr
Johnny Ludvigsson
Hälsouniversitetet, Linköping
Alla Barn I Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Eiologi vid Typ1 och Typ 2 diabetes, inklusive studier av epigenetik,tarmflora. och oxidativt portranslationella neoepitoper 1.001.000 kr
Martina Persson
Sachsska barn och ungdomssjukhuset
Type 1 diabetes in girls and females- overweight and obesit as risk factors for poor glycemic control and new strategies for person-centered care 369.795 kr
Olle Korsgren
Uppsala Universitet
Characterization of duodenal microbiota in children with recent onset Type 1 Diabetes 437.830 kr
Luis Sarmiento-Pérez
Lunds universitet
Pancreas – Resident Leukocytes as Tissue-Specific Immune Surveillance against Virus Infections: Implication for Type 1 Diabetes 247.280 kr
Olov Ekwall
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
Studier av tymusexosomer som en ny immunreglerande behandling vid autoimmun typ 1 diabetes 713.000 kr
Oskar Skog
Uppsala Universitet
Characterization of the diabetic pancreas to unravel the pathogenesis an etiology of type 1 diabetes 384.560 kr
Joey Lau Börjesson
Uppsala Universitet
Stem cells to immune modulate and regenerate the endocrine pancreas in type 1 diabetes 315.360 kr
Markus Lundgren
Lunds universitet
Långtidsuppföljning av ungdomar med ö-cellsautoimmunitet: DiPiS 15+ 247.280 kr
Berglind Jonsdottir
Lunds universitet
Thyroid autoimmunity and disease in relation to HLA-DR-DQ-DP genotyper in patients with type 1 diabetes 94.535 kr
Agnes Andersson Svärd
Lunds universitet
Immunological markers of the type 1 diabetes pathogenesis prior to the clinical diagnosis 247.280 kr
Magnus Hillman
Lunds universitet
The impact of powdered milk in the development of autoimmune diabetes in children 124.990 kr
Nils Welsh
Uppsala Universitet
Role of the tyrosine kinase inhibitor imatinib in b-cell function and survival 805.190 kr
Claude Marcus
Karolinska Universitetssjukhuset 
Long-term consequences of childhood obesity and risk for impaired fasting glycemia and type-2 diabetes; how can this risk be reduced? 315.360 kr
Erik Ising
Lunds universitet
Screening for peripheral neuropathy in children with type 1 diabetes using a novel multi-frequency vibrometry method 193.870 kr
Gun Forsander
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
Undersökning av celldöd (mätt i perifert blod) i endokrina och exokrina pankreas hos barn och ungdomar med nydebuterad typ 1 diabetes jämfört med friska kontroller. 193.870 kr
Daniel Espes
Uppsala Universitet
Regeneration of pancreatic beta-cells in type 1 diabetes 315.360 kr
Corrado M Cilio
Lunds universitet
Characterization of peripheral and tissue antigen-specific T cell exosomes (T-EXOs) as possible immune biomarker in human T1D 247.280 kr
Annelie Carlsson
Lunds universitet
The BDD-study, dissecting the heterogeneity of T1D, a molecular approach to study the role of gene-environment interaction in T1D development with the goal to perform a whole genom sequencing in the population 805.190 kr
Annelie Carlsson
Lunds universitet
Preservation of residual beta cell mass and prevention of Celiac Disease in children with new onset Type 1 Diabetes  124.990 kr
Malin Flodström Tullberg
Karolinska Institutet
The Role of Enterovirus Proteases in Beta Cell Destruction and Type 1 Diabetes 954.500 kr
Maria Forsner
Högskolan Dalarna
Fantasi för att minska stickrädsla hos barn med diabetes,  en randomiserad kontrollerad studie om effekten  och upplevelsen av självstyrd distraktion vid nålrelaterade procedurer 247.280 kr
Gunilla Westermark
Uppsala Universitet
IAPP-amyloid och betacellsskada vid typ 1 diabetes 159.160 kr
Stellan Sandler
Uppsala universitet
Exploration of regulatory T-cells and IL-35 in prevention of type 1diabetes or childhood diabetes. 193.870 kr
Totalt 13.000.000 kr

 

universitet Funktionella och systemiska effekter av riskgensvarianter för T1D och AITD 267 855 kr
Martina Persson, Sachsska Barn och Ungdomssjukhuset Type 1 diabetes in girls and females -overweight and obesity as risk factors for poor glycemic control and a new strategies for person-centered care 321 430 kr
Stellan Sandler, Uppsala universitet Exploration go regulatory T-cells and IL-35 in prevention of type 1diabetes or childhood diabetes. 107 145 kr
Virginia Stone, Karolinska Institutet Does a leaky gut increase susceptibility to virus infections and virus induced diabetes? 251 785 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Prediktion (DiPiS) och Prevention (DiAPREV-IT och TEFA) av typ 1 diabetes hos barn 508 930 kr
Helena Elding Larsson, Skånes Universitetssjukhus Study of cellular and immunological changes in relation to immune tolerance treatment with Alum-GAD and during progression to type 1 diabetes in children 267 855 kr
Simon Regnell, Lunds universitet Metaboliter i serum och genuttryck i levern som prognostiska markörer för insjuknandet i typ 1-diabetes 96 430 kr
Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet Homing of stem cells to injured pancreatic islets in order to restore glucose homeostasis in type 1 diabetes 107 145 kr
Isabella Artner, Lunds universitet The role of Maf transcription factors in type 1 Diabetes 214 285 kr
Annika Lundstig, Lunds universitet Association between Enterovirus IgM and beta cell autoantibodies in mothers to children who were diagnosed with type diabetes before 18 years of age 267 855 kr
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Univiversitetssjukhuset The Role of Enterovirus Proteases in Beta Cell Destruction and Type 1 Diabetes 508 930 kr
Luis Sarmiento-Pérez, Lunds universitet Cross-talk between virus-infected pancreatic beta-cells and the immune system: implication for Type 1 diabetes. 107 145 kr
Oskar Skog, Rudbecklaboratoriet Elucidating the etiology of type 1 diabetes 267 855 kr
Erik Ising, Lunds universitet Peripheral neuropathy from childhood to adulthood in type 1 diabetes - underlying structural changes and screening using vibrotactile sense 53 570 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Immunological changes in Type 1 diabetes women during pregnancy and the impact in the new born immune response 267 855 kr
Rosaura Casas, Linköpings universitet Identification of biomarkers of immunological and clinical efficacy in novel intervention trials for T1D 214 285 kr
Olle Korsgren, Rudbecklaboratoriet Characterization of duodenal microbiota in children with recent onset Type 1 Diabetes 107 145 kr
Nils Welsh, Uppsala universitet Pharmaceutical protection of β-cells against oxidative stress in Type 1 diabetes using a NOX4-specific inhibitor 267 855 kr
Berglind Jonsdottir, Lunds universitet Thyroid autoimmunity in children at risk for type 1 diabetes 80 350 kr
Gunnel Viklund, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Ökad hälsorelaterad livskvalitet och förbättrad glykemisk kontroll hos insulinpumpbehandlade ungdomar med typ 1 diabetes 214 285 kr
Olov Andersson, Karolinska Institutet For transdifferentiation to insulin-producing β-cells  107 145 kr
Kristina Lejon, Umeå universitet The mechanism of early immunopathology in Type 1 diabetes 107 145 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet The BDD-study, dissecting the heterogeneity of T1D, a molecular approach to study the role of gene-environment interaction in T1D development 508 930 kr
Annelie Carlsson, Lunds universitet Preservation of residual beta cell mass and prevention of Celiac Disease in children with newly onset Type 1 Diabetes 267 855 kr
Claude Marcus, Karolinska Institutet Why do Swedish Children have high fasting glucose levels and what are the consequences? 321 430 kr
Corrado M Cilio, Lunds universitet Epi-DIAB, maternal factors influencing the risk of childhood diabetes: immune-epigenomic approach 214 285 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Alla Barn l Sydöstra Sverige (ABIS) - ABIS-II. Studier av etiologi för Typ I och Typ 2 diabetes, inklusive studier av epigenetik och tarmflora. 616 070 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Innovative approaches to preserve residual insulin 401 785 kr
Johnny Ludvigsson, Hälsouniversitetet Pilot-DIABGAD. Försök att med GADvaccin+Vitamin D+Ibuprofen rädda kvarvarande insulinsekretion hos barn med Typ 1 diabetes 294 650 kr
Bryndis Birnir, Uppsala universitet GABA regulation of normal immune cells and cells from type 1 diabetes patients 160 715 kr
Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria