Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

VIDEO: Diskussion om screening av barn för typ 1-diabetes

Nyhet: Diabetesportalen.se - Redaktionen, 9 juli 2018

Seminarium i Almedalen om screening för typ 1-diabetes.
Under seminariet presenterades ny kunskap om möjligheten att förutse och förebygga autoimmun diabetes och betydelsen av tidigare diagnos och behandling.
Därefter följde paneldiskussion om fördelarna och nackdelarna med att införa allmän screening.

Medverkande:

Åke Lernmark, professor, Lunds universitet
Markus Lundgren, läkare och forskare Lunds universitet
Linda Ahlkvist, Koordinator TrialNet, Lunds universitet

Jeanette Åkerström Kördel, Koordinator GPPAD, Lunds universitet

Jenni Nordborg, Regeringskansliets nya samverkanskontor för life science

Kjell Asplund, Statens Medicin-Etiska Råd

Anna Mattsson, Socialstyrelsen

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

 

Barndiabetesfondens ordförande senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Svårt att avgöra om man ska screena eller inte, men frivillig screening som del av forskningsprojekt är ett alternativ, och där man sedan framförallt sedan identifierar de barn som har med mycket hög risk att utveckla sjukdomen. Dels kan sådan screening som del av forskning bidra till ökad kunskap om varför vissa barn får manifest sjukdom, dels kan man identifiera barn som kan ingå försök att förebygga.

 

Se originalversionen här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria