Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Upptäckten av regulatoriska T-celler prisas

Nyhet: Läkartidningen - Felicia Lindberg, 12 jan 2017

Tre immunologiforskare delar på årets Crafoordpris i polyartrit för fundamentala upptäckter om regulatoriska T-celler, som kan förhindra autoimmuna reaktioner.

Priset går till Shimon Sakaguchi, professor vid Osaka University, Japan, Fred Ramsdell, forskningschef vid Parker Institute for Cancer Immunotherapy, USA, och Alexander Rudensky, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA. Pristagarna delar på en prissumma på sex miljoner kronor.

De regulatoriska T-cellerna i immunförsvaret bromsar överaktiva immunceller som angriper kroppsegen vävnad. Det finns därför förhoppningar om att upptäckten ska bana väg för nya effektiva behandlingsmetoder vid autoimmuna sjukdomar såsom reumatiska ledsjukdomar, MS och typ 1-diabetes. Det pågår i dag en rad kliniska prövningar runt om i världen där forskare på olika sätt försöker använda sig av de regulatoriska T-cellerna för att förhindra autoimmuna reaktioner.

Shimon Sakaguchi upptäckte och kartlade i en serie arbeten från och med 1985 förekomsten av regulatoriska T-celler genom att systematiskt undersöka celler som utvecklas i tymus hos unga möss.

Fred Ramsdell identifierade 2001 den gen, FOXP3, som är avvikande hos vissa möss och barn som föds med den svåra autoimmuna sjukdomen IPEX. Genen visade sig vara ytterst viktig för utvecklingen av regulatoriska T-celler.

År 2003 slog Alexander Rudensky ut FOXP3-genen hos möss, som då inte längre kunde bilda regulatoriska T-celler och därför fick svår autoimmun sjukdom. Sakaguchi och Ramsdell lade ungefär samtidigt fram oberoende bevis för att FOXP3 styr bildningen av regulatoriska T-celler.

Läs originalartikel här>>

 

Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson, kommenterar:

Pristagarnas forskning är viktig, men kunskapen om regulatoriska T-celler, med lite olika benämning, har nu funnits i drygt 30 år, så man kanske inte ska vänta sig något dramatiskt genombrott just nu. Dock är det så att flera av de studier som Barndiabetesfonden stöder, ex studier som rör immunintervention vid debuten ex med GAD-vaccination, är just försök att bl.a. öka förekomsten av regulatoriska T-celler, för att stoppa den autoimmuna processen. Och framsteg görs. Med större resurser och större och snabbare studier hoppas vi att det inte ska dröja alltför länge innan vi börjar kunna stoppa sjukdomsprocessen, och kanske därmed rentav börja bota en del.

 

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria