Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Peter är en av 8 000 som lever med kronisk njursjukdom

Nyhet: svt.se - Helena Bohm-Nilsson, 6 feb 2017

Fler drabbas av kroniska njursjukdomar när övervikt, högt blodtryck och diabetes ökar. I Sverige är omkring 8 000 personer i behov av dialys eller väntar på transplantation.

Bristen på nya behandlingar har fått forskare vid Lunds universitets diabetescentrum att starta ett internationellt forskningsprojekt. Deras budget är på 300 miljoner kronor.


Fem dialyser i veckan

Fem dagar i veckan måste Peter Ekblom gå i bloddialys. Varje gång tar det tre timmar.

– Jag behöver det för att mina njurar har lagt av och jag har kanske fem procent njurfunktion kvar. Man mäter ofta det hur man producerar urin och jag kissar kanske en gång i veckan, säger han.

Han fick diagnosen diabetes typ 1 redan som barn men har mått bra fram till för åtta eller nio år sedan då han började med dialys. Diabetes är den ledande orsaken till kronisk njursjukdom och njursvikt i världen.

Uppskattningsvis drabbas 600 personer av kronisk njursvikt i Sverige varje år och omkring 8000 är i behov av dialys eller väntar på transplantation. Omkring 10% av befolkningen, globalt i världen, har någon form av kronisk njursjukdom. Uppskattningsvis har hälften av dessa  även diabetes eller en annan renodlad diabetisk njursjukdom.


”Ett hopplöst läge”

Njursjukdomar innebär stora kostnader för samhället och ett lidande för individen. Enligt Maria Gomez som är projektledare och professor vid Lunds Universitets diabetescentrum (LUDC), så har det inte kommit nya läkemedel de senaste 15 åren.

– Det är ett närmast hopplöst läge för patienter med diabetisk njursjukdom. De försök som gjorts har kört fast på grund av biverkningar eller utebliven effekt, säger Maria Gomez.

Därför har hon och forskare vid LUDC tagit initiativ till ett stort internationellt projekt med ett trettiotal universitet, myndigheter och privata företag från 11 länder för att ta ett helhetsgrepp kring just diabetisk njursjukdom. Projektet har döpts till BEAt-DKD (Biomarker Enterprise to Attack Diabetic Kidney Disease). 

Man ska använda och utveckla existerande data, och arbetet innebär att man både ska söka orsaker bakom sjukdomen, och utveckla nya diagnosverktyg och behandlingar.


”Väldigt aktuellt”

För Peter Ekblom är dialysen idag livsviktig, men han har har också utretts för en transplantation.

– Jag ska snart ha ett möte med transplantationskirurgerna och höra vad de säger. Så det är väldigt aktuellt, säger han.

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria