Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Nyfödda skånska barn ska screenas efter födseln

Nyhet: Sveriges Radio -P4 Kristianstad, 7 nov 2017

Nyfödda skåningar ska screenas för att se om de kan vara med i en studie om typ 1-diabetes och celiaki. Screeingen ska börja under senare delen av år 2018.

Kan insulin som intas i små doser via maten redan under småbarnsåren vänja immunförsvaret vid insulin och därmed förhindra typ 1-diabetes?

Och kan glutenfri kost och probiotika förebygga celiaki, så kallad glutenintolerans?

Dessa frågor ställs i två studier som planeras vid Lunds universitet. Till våren planeras för en ny stor screening av nyfödda i Skåne för att finna barn med förhöjd risk att drabbas av typ 1-diabetes eller celiaki.

Lunds universitet har fått drygt tre miljoner kronor från The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable trust i planeringsbidrag för att starta upp nyföddhetsscreening i Skåne.

Föräldrarna tillfrågas att delta med sin bebis i de två nya studierna. Screeningprovet tas på blodet i navelsträngen.

I den autoimmuna typ 1-diabetesstudien planeras hälften av barnen att få oralt insulin och den andra hälften placebo.

Från fyra till sju månaders ålder till dess att de fyller tre år kommer barnen att få en dos om dagen. Insulinet (eller placebo) kommer i små kapslar som öppnas och innehållet blandas i mat. 

– I vår studie planerar vi för tre grupper av barn. En grupp kommer att följas med glutenfri kost, en andra grupp kommer att få normalkost och probiotika och en tredje grupp kommer att få normalkost och placebo säger barnläkare docent Daniel Agardh i ett pressmeddelande.

Screeningen förväntas resultera i omkring 400 barn till varje studie. Studierna planeras att starta senare under 2018.

 

Läs originalartikel här>>

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria