Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597

Nydebuterad typ 1 diabetes lika vanlig hos vuxna som hos barn

Nyhet: Diabetesportalen.se - Tord Ajanki, 18 dec 2017

Allt fler rapporter påvisar hur felaktig benämningen barn- och ungdomsdiabetes är. Den senaste kommer från universitetet i Exeter, Storbritannien, där forskarna har använt prover på blod, urin och saliv från en halv miljon medborgare vars hälsostatus följts i mer än 60 år.

Den stora kartläggningen visar att mer än 40 procent av alla typ 1 diabetiker insjuknar efter 30-årsdagen.

- Textböcker om diabetes och läkare säger att typ 1 diabetes är en sjukdom man får som barn men vår studie visar att det är lika vanligt att insjukna någon annan gång under livet. När vi följde upp resultaten visade det sig att ungefär 50 procent av alla typ 1 diabetiker i början av sjukdomen var feldiagnosticerade som typ 2 diabetiker. Detta är ett bra bevis på att typ 1 inte betraktas som en sjukdom som kan debutera i vuxen ålder, säger Richard Oram vid universitetet i Exeter till nättidningen DiabetesPro SmartBrief.


Farligt fördröjd behandling

Tidigare forskning har visat att bland de som felaktigt fick diagnosen typ 2 diabetes dröjde det i genomsnitt ett år innan vården insåg misstaget och insulinbehandling inleddes.

- Underlåtenhet att känna igen att det är typ 1 diabetes och inte typ 2 och ge rätt behandling kan vara farligt för patienten då blodsockret snabbt kan bli väldigt högt, kommenterar Anders Hattersley vid Exeteruniversitetet.


Ett enkelt blodprov ger rätt diagnos

Både typ 1 och typ 2 diabetes har den gemensamma nämnaren att blodsockret är för högt. Skillnaden mellan de båda sjukdomarna är orsaken och den är lätt att undersöka. Vid typ 1 diabetes (och LADA) finns det autoantikroppar i blodet, det vill säga det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper och dödar de insulinbildande betacellerna.

Vid typ 2 diabetes finns det inga autoantikroppar, orsaken är i stället en komplikation av försämrad utsöndring av insulin och ett motstånd mot insulinet i kroppens vävnader. Båda sjukdomarna ger mer eller mindre uttalad insulinbrist.


Fotnot: De finns även andra, mer ovanliga, former av diabetes, till exempel MODY.
Läs mer på diabetesportalen.se


Läs originalartikel här>>

 

Barndiabetesfondens ordförande, senior professor Johnny Ludvigsson kommenterar:

Barndiabetesfonden är den fond i Sverige som satsar fullt ut på typ 1 diabetesforskning, givetvis även typ 1 diabetes hos vuxna. Det gäller att även vuxna med diabetes förstår  detta och ger sitt stöd till forskningen! Tillsammans blir vi starka!

Kontakta oss
Barndiabetesfonden
Gränsliden 10
582 74 Linköping
Telefon: 013-10 56 90
kansli@barndiabetesfonden.se
Om oss
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Varje gåva är viktig och skänker hopp om nya framsteg och genombrott.
Org.nummer: 822001-9072  |  Plusgiro: 90 00 59-7  |  Bankgiro: 900-0597
Barndiabetesfondens beskyddare: H.K.H. Kronprinsessan Victoria